Me?erse d?rt y?ld?r g?r??m?yormu?...

Hafta ba??ndan beri bas?n modac? At?l Kuto?lu?nun Hayr?nissa G?l?e Sophia Loren tarz? t?rban haz?rlayaca?? haberleri ile dolup ta?m??, gazeteler konuyu ilk sayfalar?na ta??m??t?.


Hafta ba??ndan beri bas?n modac? At?l Kuto?lu?nun Hayr?nissa G?l?e Sophia Loren tarz? t?rban haz?rlayaca?? haberleri ile dolup ta?m??, gazeteler konuyu ilk sayfalar?na ta??m??t?. Ancak haberi, Abdullah G?l cumhurba?kanl???na aday olmazdan evvel, ilk olarak Ertu?rul ?zk?k??n k??esinde ??renmi?tik. ?zk?k??n ald??? duyuma g?re, modac? Kuto?lu, Hayr?nisa G?l?den ald??? sipari? ?zerine ?modernle?tirilmi?? t?rban ?zerine ?al??malar yap?yor, bu da Abdullah G?l??n cumhurba?kan? olaca??n? g?steriyordu. Ancak Yeni ?afak gazetesinin haberine g?re Hayrunnisa G?l??n 4-5 y?l ?nce ABD?de kar??la?t??? Kuto?lu ile t?rbana yeni tasar?m konusunda sohbet etti?i, o tarihten bu yana modac? ile bir daha g?r??medi?i ve sipari? vermesinin s?z konusu olmad??? belirtildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net