Fotoğraf: Evrensel

??stanbul Resitalleri? seyirciyle bulu?uyor

L?tfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray??nda d?zenlenecek ??stanbul Resitalleri? adl? organizasyon, her ay ?nl? bir piyanisti ?stanbullu m?zikseverlerle bulu?turacak.


L?tfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray??nda d?zenlenecek ??stanbul Resitalleri? adl? organizasyon, her ay ?nl? bir piyanisti ?stanbullu m?zikseverlerle bulu?turacak. Konserler, Haziran 2008?e kadar s?recek. Organizasyon kapsam?nda d?nyaca ?nl? piyanistler Rustem Hayroudinoff, Alfredo Perl, Dejan Lazic, Daniel Gortler, Cristina Ortiz, Peter Jablonski, Teo Gheorghiu, Ingrid Fliter ve Lukas Vondracek sahne alacak. L?tfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray?, L?tfi K?rdar B?y?k Salon?da d?zenlenecek konserlerde sanat??lar, Beethoven, Mozart, Debussy, Rachmaninoff, Schoenberg ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini seslendirecek. ??stanbul Resitalleri? organizasyonunda ilk olarak 18 Ekim Per?embe g?n? piyanist Rustem Hayroudinoff m?zikseverlerin kar??s?na ??kacak. ABD, Japonya ve Avrupa?da son y?llar?n g?zde piyanistlerinden biri say?lan Hayroudinoff, ??stanbul Resitalleri? kapsam?nda verece?i konserde Mozart, Debuss, Shostakovich ve Rachmaninoff?un eserlerinden b?l?mler seslendirecek. Resitaller ?er?evesinde 7 Kas?m ?ar?amba g?n? ise Alfredo Perl, sahne alacak. Bethoveen, Schumann, Liszt ve Busoni?nin solo ?al??malar? ile yapt??? alb?mlerle m?zik d?nyas?nda ?zel bir yer edinen Pearl, ??stanbul Resitalleri? ?er?evesindeki konserinde Haydn, Beethoven, Schoenberg ve Schubert?in eserlerini seslendirecek.
Program kapsam?nda aral?k ay?nda ?stanbul, Dejan Lazic?i a??rlayacak. 4 Aral?k Sal? g?n? ?stanbullulara bir konser verecek olan H?rvatistan do?umlu sanat?? Dejan Lazic, program?nda Bartok ve Schubert?in eserlerini ?alacak. 2008 y?l?nda da devam edecek olan resitaller serisinde, 18 Ocak 2008 Cuma g?n? ?nl? piyanist Daniel Gortler ?stanbullularla bulu?acak. 1997 y?l?nda Bremen International Piano Competition Birincilik ?d?l? ve New York?ta ?Salon de Virtuoso? ?d?l??n? alan Daniel Gortler, ?stanbul?daki program?nda Mozart, Mendelssohn ve Schumann??n eserlerinden b?l?mler sunacak.
Cristina Ortiz de resital kapsam?nda konser verecek piyanistler aras?nda yer al?yor. 25 ?ubat 2008 Pazartesi g?n? ?stanbul?da bir konser verecek olan piyanist, 25 y?l? a?an konser piyanistli?i ve alb?m kay?tlar? ile d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki m?zikseverlerle bulu?tu. Beethoven?dan Bernstein?e uzanan ?ok zengin repertuvar?n?n yan? s?ra daha az bilinen kompozit?rlerin eserlerine de dikkat ?ekmeyi ba?aran Ortiz, ?stanbul?daki program?nda Debussy?nin eserlerini seslendirecek.
?stanbul Resitalleri kapsam?nda, 20 Mart 2008 Per?embe Peter Jablonski, 10 Nisan 2008 Per?embe Teo Gheorghiu, 28 May?s 2008 ?ar?amba Arjantinli piyanist Ingrid Fliter ve 7 Haziran 2008 Cumartesi g?n? Lukas Vondracek ?stanbullu sanatseverlerle bulu?acak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net