Bar??arock foto?raf sergisi a??ld?

Bu y?l 5?incisi d?zenlenecek olan Bar??arock festivalinin son 4 y?l?n? anlatan foto?raflardan olu?an Bar??arock foto?raf sergisi a??ld?.


Bu y?l 5?incisi d?zenlenecek olan Bar??arock festivalinin son 4 y?l?n? anlatan foto?raflardan olu?an Bar??arock foto?raf sergisi a??ld?. ?Kar?? Festival? slogan?yla yola ??kan ve bu y?l 5?incisi d?zenlenen Bar??arock Festivali?nin son d?rt y?lda festival alan?nda ?ekilmi? amat?r ve profesyonel foto?raflar?ndan olu?an sergi, d?zenlen kokteylle a??ld?. Kokteyle Mo?ollar grubunun ?yesi Taner ?zg?r??n de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ki?i kat?ld?. Serginin g?n?ll? organizat?rlerden Ufuk Ko?ar, foto?raf sergisinin de festival gibi tamamen g?n?ll? ?abalar? ile haz?rland???n? s?yledi. Ko?ar, ?Sergi de festival gibi muhalif tavr?n? ortaya koyuyor. Foto?raflar?n se?imi ona g?re yap?ld? ve herkes kendi se?ti?i foto?raf?n? odas?na asar gibi ast?. Sergi de ?rk??l??a, sava?a, militarizme kar??? diye konu?tu.
Ko?ar, sergiyi ?stanbul d???nda da sergilemeyi d???nd?klerini s?yledi. Bar??a rock foto?raf sergisi, 1 Eyl?l?e kadar g?sterimde kalacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net