pascal

  • Bir g?n t?m fizik?iler saklamba? oynuyorlarm??.

    Bir g?n t?m fizik?iler saklamba? oynuyorlarm??. Einstein ebe olmu?, ba?lam?? saymaya: 100, 99, 98... Herkes saklanm?? ama Newton hi?bir yere k?m?ldam?yormu?. ?50, 49, 48...? Sonra Newton yere 1 metrekarelik bir kare ?izmi? ve ortas?na ge?ip beklemeye devam ba?lam??. ?3, 2, 1 Newton sobe!? demi? Einstein. Newton:- Hay?r, biraz d???n?n. ?zerinde bulundu?um alan tam bir metrekare. Ben de bir Newton oldu?um i?in asl?nda Pascal??m. ( 1 n/m^2) Bu y?zden ben de?il, Pascal sobe!
    www.evrensel.net