Fotoğraf: Evrensel

ptt?de ilgin? adresli mektuplar

 • Konya?da PTT?nin ?bilinmeyen adresler? g?z?ne at?lan mektuplar aras?nda, ilgin? adreslerle, mezarl??a g?nderilen mektuplar ??km??. ??te ?rnekler...


  Konya?da PTT?nin ?bilinmeyen adresler? g?z?ne at?lan mektuplar aras?nda, ilgin? adreslerle, mezarl??a g?nderilen mektuplar ??km??. ??te ?rnekler...
  Say?n H.K Adres: Asfalt ?antiye ge? ilk sokaktan sa?a gir do?ru git 200 metre sola d?n 50 metre ge? Saray Ap Kat:3 Sel?uklu/Konya
  Sn. N.N minib?s ?of?r? Adres: Yeni Meram pancar fabrikas? yolu Not: Kendi eline verilmesi rica olunur.
  G.LTD. ?ti. 42 SA 765 KONYA
  Say?n H.T Adres: Caminin yan?nda S. Apt. Konya
  Say?n M.K Adres: 34 APJ 49 Konya
  Say?n ?.B/ S. A. G.?in kay?npederi Adres: Konya
  Bor?lu ad? soyad?: D.G. Bor?lu adresi: Evin ?n?nde dut a?ac? var 2 kat gece lambalar? yanar en ge? Pazartesi (?)
  Sn.H.B.Z Adres: T?p Fak?ltesi yolu, ?eker fabrikas? kar??s?nda bulunan ve cami ?n?nden ge?en cadde ?zerindeki sol tarafta bulunan 4. soka?a d?n?nce bo? arsa gerisinde bah?e kap?s? mavi olan evde ikamet eder ve o civarda Cihanbeylili olarak tan?n?r.
  Hac? Mehmet efendinin kabri Hac?fettan Mezarl???- Konya
  www.evrensel.net