23 Ağustos 2007 00:00

?Hala?o?lu tehciri kabul etti?

T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?nun, T?rkiye?de ya?ayan halk ve inan?larla ilgili yank? uyand?ran a??klamalar?nda s?k s?k ?Ermeni d?nmesi? ifadesini kullanmas? dikkat ?ekiyor.

Paylaş

T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?nun, T?rkiye?de ya?ayan halk ve inan?larla ilgili yank? uyand?ran a??klamalar?nda s?k s?k ?Ermeni d?nmesi? ifadesini kullanmas? dikkat ?ekiyor. Hala?o?lu?nu ele?tiren AGOS Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Etyen Mah?upyan, Hala?o?lu?nun ?K?rt, Alevi ve Ermeni? halklar? i?in kulland??? ifadelerle bu kimlikleri ?T?rkiye vatanda?l????n?n par?as? g?rmedi?ini g?sterdi?ini s?yledi. Mah?upyan, Hala?o?lu?nun baz? s?zlerinin ?Ermeni Tehciri?ni bir anlamda kabul etmesi anlam?na geldi?ine dikkat ?ekti.
Kimlikler siyaset piyasas?nda
Etyen Mah?upyan, TTK ba?kan?n?n kimi etnik kimlikleri ?zel ama?larla ?ne ??karmas?n?n d???nda, s?ylediklerinin ?ok da garip ?eyler olmad???n? belirtti. Ya?ad???m?z topraklarda, b?t?n tarih boyunca, ?zellikle de 300-500 y?l i?inde din, mezhep, ?rk kimli?ini de?i?tiren i? i?e ge?mi? binlerce insan?n ya?ad???n? ve ya?amakta oldu?unu ifade eden Mah?upyan, ?S?ylenenler, zaten y?zlerce tarih?inin ara?t?rd??? ?eyler. Ama bunun TTK ba?kan?n?n a?z?nda ?u anda yeniden ve bu i?erikle s?ylenmesi, bunu tamamen siyaset haline getiriyor. ?nemli olan, bu tarihin kimi etnik kimliklere vurgu yap?larak siyaseten piyasaya ??kart?lmas? ve as?l olarak da vatanda? tan?mlama arac? olarak kullan?lmas?d?r? dedi.
Vatanda? olarak g?rm?yor
Anadolu halklar tarihinin bu bi?imde sunulmas?n?n, T?rkiye?deki vatanda?l?k kavram?n?n eksikliklerinin bir yans?mas? oldu?unu vurgulayan Mah?upyan, Yusuf Hala?o?lu?nun ?ne ??kard??? ?K?rt, Alevi ve Ermeni? kimliklerini, vatanda?l?k kimli?inin birer par?as? olarak g?rmedi?ini g?sterdi?inin alt?n? ?izdi. TTK ba?kan?n?n, g?r?? beyan etti?i konularda ciddi bir ?al??ma yapt???n?n anla??ld???n? belirten Mah?upyan, bunun ne ama?la kullan?lmak ?zere yap?ld???n?n da sorulmas? gerekti?ini ifade ederek, ?Yusuf Hala?o?lu?nun a??klamalar?ndan ?u anla??l?yor ki, bu alanda ciddi bir ?al??ma var. Yani bu ?al??ma niye yap?l?r, ne ama?la kullan?lmak ?zere yap?l?r? Bunlar?n sorulmas? laz?m? dedi.
Yusuf Hala?o?lu?nun s?ylediklerinden, ?rt?k de olsa Ermeni Tehciri?nin kabul edildi?ine dikkat ?eken Mah?upyan, ?Sonu?ta Ermeniler, K?rt ve Alevi olarak hayatlar?n? kurtarm??larsa, demek ki Ermeniler, hayatlar?n? ancak ?yle kurtarabilecekleri bir durum i?indeymi?ler? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Mustafa Akyol
ÖNCEKİ HABER

J?N ? J

SONRAKİ HABER

AB’den Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı: Tek taraflı adımlardan kaçının

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa