Sivil plakayla veda ziyaretleri

Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, veda ziyaretlerini s?rd?r?yor. T?rkiye Barolar Birli?i?ne (TBB) sivil plakal? otomobille gelen Sezer, ziyaretini ?gecikmi? bir ziyaret? olarak nitelendirdi.


Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, veda ziyaretlerini s?rd?r?yor. T?rkiye Barolar Birli?i?ne (TBB) sivil plakal? otomobille gelen Sezer, ziyaretini ?gecikmi? bir ziyaret? olarak nitelendirdi.
Yar?m saat s?ren ziyaret sonras?nda Sezer, TBB ?al??anlar? ile foto?raf ?ektirdi. Sezer?in ziyareti ile ilgili bas?na bilgi veren TBB Ba?kan? ?zdemir ?zok, ?T?rkiye?deki duru?u, laik, demokratik ve hukuka ba?l? tavr? nedeniyle kendisine te?ekk?r ettik? dedi. ?zok, ?Yeni ya?am?nda ailesiyle, ?evresindeki dostlar?yla beraber nice uzun y?llar, sa?l?kl? bir ya?am diledik. Kendisi gecikmi? ziyareti yapt???n? ifade etti ve ayr?ld?? diye konu?tu.
Sezer; Askeri Yarg?tay Ba?kan? Tu?general Ahmet Alk??, Askeri Y?ksek ?dare Mahkemesi Ba?kan? Tu?general Turgut Ar?bal, Dan??tay Ba?kan? Sumru ??rto?lu, Yarg?tay Ba?kan? Osman Arslan ve Anayasa Mahkemesi Ba?kan Vekili Ha?im K?l???a da veda ziyaretlerinde bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net