24 Ağustos 2007 00:00

tan?k

Bir davada tan?kl?k etmesi i?in k?rs?ye ya?l? bir teyzeyi ?a??r?rlar. Kad?n yerine oturur ve daval?n?n avukat? kad?na yakla??r:

Paylaş

Bir davada tan?kl?k etmesi i?in k?rs?ye ya?l? bir teyzeyi ?a??r?rlar. Kad?n yerine oturur ve daval?n?n avukat? kad?na yakla??r:
- Bayan Jones... Beni tan?yor musunuz? Ya?l? teyze cevap verir:
- Ah evet bay Williams, sizi ?ocuklu?unuzdan beri tan?yorum. Siz taa o zamanlar bile aileniz i?in tam bir ba? belas?yd?n?z. S?rekli yalan s?yl?yorsunuz, kar?n?z? kom?unuzla aldat?yorsunuz, en yak?n?m dedi?iniz insanlar?n arkas?ndan konu?uyorsunuz, 2 dolar fazla kazanmak i?in herkesi satars?n?z...
Daval?n?n avukat? ba?ta olmak ?zere b?t?n salon ?ok olur. Adam ne yapaca??n? bilemez bir halde kad?na tekrar sorar :
- Peki bayan Williams, ya kar?? taraf?n avukat?n? tan?yor musunuz?
Kad?n yine cevaplar:
- Elbette tan?yorum. ?ocuklu?unda ona dad?l?k yapm??t?m. Tembel, ?dlek ve alkolik adam?n tekidir. Etraf?nda bir tek dostu yoktur ve herkes onun hala geceleri alt?na ka??rd???n? s?yl?yor.
Yine herkes ?okta... B?t?n salonu bir u?ultu kaplar. Hakim k?rs?ye tak tak tak diye vurup herkesi susturur ve her iki tarafin avukat?n? da k?rs?ye ?a??r?r. ?kisine de e?ilmelerini s?yleyerek kulaklar?na ?unu f?s?ldar:
- E?er bu kad?na beni tan?y?p tan?mad???n? sorarsan?z ikinizi de harcar?m!
ÖNCEKİ HABER

??kenceyi ?s?cakla? ?rt?yorlar

SONRAKİ HABER

Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 'çocuk oyuncuya şiddet' iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa