24 Ağustos 2007 00:00

G?NL?K

Sonra bir sabah kalkt?k ki, memlekette demokrasinin yolu?Ger?ek sahibi bulunmu??

Paylaş

Sonra bir sabah kalkt?k ki, memlekette demokrasinin yolu?
Ger?ek sahibi bulunmu??
?Demokrasi cephesi? kurulmu?tu!
Cepheye bakt?k;
Tarikatlar? Fetvac?lar?
Amerikanc?lar?
AB foncular?? ?kinci Cumhuriyet?iler?
Patronlar? Baronlar?
Medya patron ve y?neticileri!
Tepede ise Amerikan ampul?, hepsini ayd?nlat?yor?
Ki, o zaman anlam??t?k biz; demokrasi fena halde geliyor!
Ancak, ?demokrasi nazl? oldu?undan?...
Herkese pas vermedi?inden?
Hafif de burnu kalk?k? Ve kibirli?
Kendisi gelmezdi?
?Siz zahmet etmeyin, ben otob?se atlar gelirim? demezdi.
?stelik tam vaktiydi: Demokrasiye Amerikan podyumlar?nda ??l?ml? ?slam konsepti? elbisesi bi?ilmi?ti.
Bunu bildi?inden f?nd?k?? C?neyt ve Amerikan Enstit?s??nden Egemen, Ba?efendi?yi al?p bizzat demokrasinin aya??na gitmi?ler?
?Hadi naz etme, gel seni bizim memlekete g?t?relim? demi?lerdi.
Zaten eski hocas? Kazan Bey de s?ylemi?ti:
G?ll? bey demokrasi d??k?n? oldu?undan, gen?li?inden itibaren Amerikan Konsoloslu?u?ndan ??kmazd?!
Demek, demokrasi ka?ar falan neyin diye, n?bet bekliyordu!
Olacak tosun, Amerikan konsoloslu?una gidi?inden belli oluyordu!
***
Bakt?k, medya idarecileri, ?st d?zey y?neticileri, patronlar, baronlar, tarikatlar, fetvac?lar? Bilumum Amerikanc?lar, ikinci Cumhuriyet?iler, AB foncular??
Demokrasi cephesi en g?zide ?ekilde kurulmu?!
Tepeye de ampul oturtulmu?.
Bakt?k, Irak?? i?gali ?ncesi ve sonras?nda Amerikan bas?n b?rosu gibi ?al??an yazarlar, lobiciler, demokrasi i?in ampul ?art diyorlar!
Anlad?k ki o zaman;
Irak?a gelen demokrasi bize de geliyor.
?ekil itibariyle de?i?ik olsa da?
Memleketin ba?? fena halde derde giriyor!
?kinci cumhuriyet yalamalar? da koroda?
Yan tarafta AB foncular?:
Ampul?n nas?l demokrat oldu?unu anlat?yor!
Bakmay?n ?imdi medya idarecilerinin, Bekir Co?kun?a sahip ??kar g?r?nd?klerine?
?ki g?n ?nce ??la?an??; ?Ya bizim istedi?imiz gibi yaz, ya da terk et? diye kovan onlard?.
Demokratik ?l?ml? ?slam cumhuriyetinde bulu?mu?lard?!
?imdi Amerikan Konsoloslu?u?nda yeti?en g?ll? beyi soku?turuyorlar demokrasi diye!
Amerikan i?galcileri demokrat oldu!
Darbeciler demokrat oldu!
Tarikatlar demokrat oldu!
Ki, bu k?resel koro Irak?a kanl? i?gali, ?zg?rl?k diye getirmi?tir!
?yleyse anlats?n bize Amerikan borazanlar?; ?i?galci demokrasi? nas?l bir ?eydir?
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

?Hepimiz Ermeniyiz!..?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa