DTP komisyon ?yelerini belirledi

Demokratik Toplum Partisi (DTP), TBMM komisyonlar?nda yer alacak vekilleri belirleyerek TBMM Ba?kanl????na sundu.


Demokratik Toplum Partisi (DTP), TBMM komisyonlar?nda yer alacak vekilleri belirleyerek TBMM Ba?kanl????na sundu.
TBMM Ba?kanl????na sunulan listeye g?re; Anayasa Komisyonu?nda Aysel Tu?luk, Adalet Komisyonu?nda Ayla Akat Ata, Milli Savunma Komisyonu?nda Bengi Y?ld?z, ??i?leri Komisyonu?nda M. Nuri Yaman, D??i?leri Komisyonu?nda Pervin Buldan, Milli E?itim Komisyonu?nda ?erafettin Halis, Bay?nd?rl?k, ?mar, Ula?t?rma ve Turizm Komisyonu?nda ?zdal ??er, ?evre Komisyonu?nda Sabahat Tuncel, Sa?l?k, Aile, ?al??ma ve Sosyal ??ler Komisyonu?nda Sevahir Bay?nd?r, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu?nda Mehmet Nezir Karaba?, Tar?m Orman ve K?yi?leri Komisyonu?nda ?brahim Binici, Dilek?e Komisyonu?nda Emine Ayna, Plan B?t?e Komisyonu?nda G?lten K??anak ile Hasip Kaplan, K?T Komisyonu?nda Emine Ayna, ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu?nda Ak?n Birdal, AB Uyum Komisyonu?nda Bengi Y?ld?z ?ye olarak yer alacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net