?ran, Kandil?i bombal?yor

?ran ordusunun K?rdistan Federal B?lgesi s?n?r hatt?nda yo?unla?an top?u sald?r?lar? devam ediyor.


?ran ordusunun K?rdistan Federal B?lgesi s?n?r hatt?nda yo?unla?an top?u sald?r?lar? devam ediyor. Bir?ok yerle?im birimi ve yaylac?n?n hedef oldu?u bombard?man?n b?y?k maddi hasara yol a?t??? bildiriliyor. K?rt yetkililer, ?ran ordusunun s?n?r ?tesi operasyon ba?latmak ?zere b?lgede bulunan y?zlerce sivil yerle?im biriminin bo?alt?lmas?n? bekledi?ini belirtti.
PKK ve K?rdistan ?zg?r Ya?am Partisi (PJAK) ?yelerine y?nelik T?rkiye ile ortak s?n?r ?tesi operasyona haz?rlanan ?ran ordusunun, Kandil, Xakurk?, P??tder, Haci Umran s?n?r hatt?ndaki sivil yerle?im alanlar?na y?nelik uzun menzili havan toplar? ve Katyu?a f?zeleriyle ba?latt??? bombard?man?n yo?unla?t??? bildirildi.
?nceki g?n ak?am ba?layan ve d?n sabaha kadar devam eden ?ran ordusunun ?iddetli sald?r?s?nda, Kandil Da???n?n yama?lar?nda bulunan K?rnak?, Pi?ta?an, A?kulk? k?yleri ile Zerg?, Maredu, Pi?ta?an ve Sured? yaylalar?na y?zlerce havan topu ve Katyu?a f?zesinin d??t??? ifade edildi.
Can kayb?n?n olmad??? bombard?manlarda ?ok say?da k???k ve b?y?k ba? hayvan telef olurken, baz? k?ylerde ise evlerin y?k?ld??? ??renildi. ?ran-T?rkiye-lrak s?n?r ??geninde yer alan Xakurk? da?l?k b?lgesi ve Sidekan kasabas?na ba?l? bir?ok sivil yerle?im alan?nda da bombaland??? bildirildi.
KYB?nin internet sitesi PUKmedia?ya konu?an S?leymaniye vilayetine ba?l? Jarava nahiyesinin y?netim sorumlusu Azad Hesen, ?ran ordusunun Kandil Da?? ?evresinde yo?unla?an top?u sald?r?lar?n?n devam etti?ini do?rulad?. Hesen, ?Can g?venliklerinin tehlikede oldu?unu d???nen y?re halk?n?n b?y?k b?l?m? b?lgeyi terk etti? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net