24 Ağustos 2007 04:00

11. cumhurba?kan? i?in haz?rl?klar tamamland?

TBMM?de 28 A?ustos Sal? g?n? yap?lacak cumhurba?kan? se?iminin 3. turunda gerekli 276 oyu sa?layarak 11. cumhurba?kan? olmas? beklenen Abdullah G?l??n ant i?me t?reniyle ilgili haz?rl?klar tamamland?.

Paylaş

TBMM?de 28 A?ustos Sal? g?n? yap?lacak cumhurba?kan? se?iminin 3. turunda gerekli 276 oyu sa?layarak 11. cumhurba?kan? olmas? beklenen Abdullah G?l??n ant i?me t?reniyle ilgili haz?rl?klar tamamland?.
Cumhurba?kanl??? se?iminin 3. turunun tamamlanmas?n?n ard?ndan birle?ime saat 18.00?e kadar ara verilecek. G?l, oyunu kulland?ktan sonra sonu?lar? beklemeden, ?haz?rl?klar?n? yapmak ?zere? Meclis?ten ayr?larak D??i?leri Konutu?na ge?ecek.
TBMM?de t?ren
TBMM?ye saat 17.45?te Cumhurba?kanl??? Ba?yaveri e?li?inde ?ankaya Kap?s??ndan girecek olan G?l, ?en ya?l? ba?kan vekili? olan Ey?p Cenap G?lp?nar taraf?ndan ?askeri t?ren?le kar??lanacak.
Toptan??n Ba?kanl?k Divan??ndaki yerini alarak saat 18.00?de birle?imi a?mas?ndan sonra G?l, Genel Kurul?a girecek. TBMM Genel Kurulu?na giri?inde salonda bulunanlar taraf?ndan ayakta kar??lanacak olan G?l, ant i?mek ?zere do?rudan k?rs?ye gelecek.
Ant i?me sona erdikten sonra Cumhurba?kanl??? Senfoni Orkestras??n?n ?alaca?? ?stiklal Mar?? okunacak ve TBMM?ye Cumhurba?kanl??? forsu ?ekilecek, bu arada top at??? yap?lacak. G?l, ?stiklal Mar???n?n okunmas?ndan sonra Genel Kurul?da k?sa bir te?ekk?r konu?mas? yapacak. G?l daha sonra, TBMM Genel Kurulu?ndan ayr?lacak. G?l??n TBMM?ye geli?inde Cumhurba?kanl??? forsu bulunmayan makam arabas?na t?renden sonra fors tak?lacak.
Askeri t?renle Meclis?ten ayr?lacak olan G?l, An?tkabir?e gidecek. G?l, An?tkabir?den sonra Cumhurba?kanl??? K??k??ne ??karak g?revi, 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?den devralacak.
T?renlerin yap?laca?? g?n?n ak?am? t?m yurtta ayd?nlatma yap?laca??, Ankara ve ordu merkezlerinde 101 pare top at??? ger?ekle?tirilece?i ifade ediliyor. (HABER MERKEZ?)
2. tur bug?n
Cumhurba?kan? se?iminin 2. turu bug?n yap?lacak. Cumhurba?kan? se?iminde AKP Kayseri Milletvekili Abdullah G?l, MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin ?akmako?lu ve DSP Eski?ehir Milletvekili Tayfun ??li yar??acak.
20 A?ustos Pazartesi g?n? yap?lan ilk tur oylamada, AKP?li G?l 341, MHP?li ?akmako?lu 70, DSP?li ??li ise 13 oy alm??t?.
Adaylar?n 2. turda cumhurba?kan? se?ilebilmesi i?in en az 367 milletvekilinin oyunu almas? gerekiyor.
G?l??n adayl???na ?zmir?den tepki
G?l??n Cumhurba?kanl??? adayl???na tepki g?steren ?e?itli sivil toplum kurulu?u ?yeleri, toplad?klar? 200 imzay? TBMM?ye g?ndererek tepkilerini dile getirdi.
?zmir Kimya M?hendisleri Odas? Ege B?lge ?ubesi?nde d?zenlenen toplant?da konu?an Ege ?niversitesi ??retim ?yesi Kayahan Kantarl?, ?G?l??n kabul edemeyece?imiz y?nleri var. G?l??n cumhurba?kan? olmas?n? istemiyoruz? dedi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

DURUM

SONRAKİ HABER

Öğrencilere, tuvalet kapılarına yazı yazdıran taciz iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa