Olumsuz sinyaller

Romanya kar??s?nda al?nan 2-0?l?k yenilgi, Malta ve Macaristan ma?lar? ?ncesinde endi?e yaratt?


Romanya ile deplasmanda yapt??? ?zel ma?? 2-0 yitiren (A) Milli Futbol Tak?m?, gerek skor, gerekse ortaya koydu?u oyunla otoritelerden ge?er not alamad?.
Teknik direkt?r Fatih Terim sakatl?klar gerek?esiyle kadroda hem isim hem de mevki olarak farkl? alternatifler denerken, oyuncular?ndan bekledi?i verimi alamad?. Aurelio?dan yoksun orta saha, uyumsuz g?r?nt?s?yle, ne savunma ne de oyun kurma g?revinin alt?ndan kalkabildi. Bunun yan?nda ?zellikle uzun paslarla geli?en Romanya ataklar?nda savunman?n s?rekli dengesiz yakalanmas? da dikkat ?ekti. Savunmada yap?lan derinlik ve kademe hatalar?, Romanya?n?n zorlanmadan pozisyon bulmas?na neden oldu. Fatih Terim ?imdi, yakla??k 2 hafta sonraki Malta ma??na kadar milli tak?m?n bu olumsuz g?r?nt?s?n? de?i?tirmenin yollar?n? arayacak.
4 ma?l?k galibiyet ?zlemi
2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda 8 Eyl?l?de deplasmanda Malta, 12 Eyl?l?de de i? sahada Macaristan ile kar??la?acak olan (A) milliler, grupta 24 Martta deplasmanda Yunanistan?? 4-1 yendi?i ma??n ard?ndan yapt??? son 4 kar??la?mada galibiyet alamad?.
?kisi resmi, 2?si ?zel son 4 ma?ta 2 yenilgi, 2 de beraberlik alan milli tak?m, bu s?re i?inde 4 gol atarken, kalesinde ise toplam 7 gol g?rd?.
2008 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda, cezas? nedeniyle 28 Mart?ta Almanya?n?n Frankfurt kentinde Norve??le, son anlarda buldu?u gollerle 2-2 beraberli?i zor kurtaran (A) Milli Futbol Tak?m?, 2 Haziran?da ise deplasmanda Bosna-Hersek?e 3-2 yenilerek, liderli?i Yunanistan?a devretti.
Milliler, 5 Haziran?da Almanya?n?n Dortmund kentinde Brezilya ile oynad??? ?zel ma?ta 0-0 berabere kal?rken, ?nceki geceki haz?rl?k ma??nda da 42 y?ld?r yenemedi?i Romanya?ya 2-0 ma?lup oldu.
Terim: S?k?nt? yok
Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, Romanya kar??s?nda sahaya ilk yar?da ba?ka, ikinci yar?da ba?ka futbol koyduklar?n? s?yledi.
Baz? oyuncular?n? de?i?ik b?lgelerde oynatt???n? belirten Terim, ??lk yar?da iyi oynad?k ama ikinci yar?da rakibimiz iyiydi ve galibiyeti hak etti. Romanya?dan ?zellikle Mutu, Dica ve Marica ?ok iyi oynad?lar? dedi.
Tak?mda bazen konta??n kesildi?ini ifade eden Terim, ?Baz? oyuncular?m?z sezon ba?? olmas? nedeniyle haz?r de?ildiler. Ama T?rkiye ilk yar?daki T?rkiye, hatta daha da iyiyiz. Burada kaybetmek istemezdik ama bizim a??m?zdan bir s?k?nt? yok. Bu yenilginin resmi ma?lar d???nda olmas? da bizim i?in ?nemli. ?imdiye kadar oynamayan ve ?ans veremedi?imiz oyuncular? g?rmek istedim. Amac?m?z daha fazla oyuncu say?s? elde etmek. Aurelio?nun eksikli?ini hissettik. Kendisi bizim stilimize uygun bir oyuncu. Emre?yi erken almam?n sebebi ise Emre?nin oynayaca?? limit 30 dakikayd?, hen?z haz?r de?ildi. Do?al olarak da yoruldu. Ona son 30 dakikada yer verebilirdim ama ciddiyetimi g?stermek i?in ilk 11?de ba?latt?m. Aurelio?nun yoklu?unda Emre?yi en az?ndan 20 g?n i?inde yeti?tirmemiz gerekiyor? diye konu?tu.
?Daha iyi olaca??z?

Hatan?n genel ve b?t?n futbolculara ait oldu?unu vurgulayan Terim, ??yle devam etti: ?Ba?lant?m?z koptu?u zaman maalesef iyi oyunu devam ettiremiyoruz. Bunun sadece dafansla ilgisi yok, bunu bir b?t?n olarak d???nmemiz laz?m. Hatalar T?rkiye liglerinde makul olabilir ama uluslararas? seviyede kabul edilemez. Ben bahane ileri s?rmem ama Nihat, Halil, Fatih Tekke, Emre ve Y?ld?ray gibi oyuncular? ge?en sene hi? kullanamad?k.?
Terim, haz?rl?k ma?lar?nda Malta ayar?nda bir tak?mla T?rkiye?de oynamak istediklerini, ancak kendilerine hedefleri do?rultusunda rakipler se?tiklerini belirterek, ?Brezilya, ?talya ve Romanya gibi tak?mlar? se?tik. ??nk? hedeflerimize g?re tak?mlarla oynamal?y?z. Netice kayg?s? olmadan hedeflerimize uygun tak?mlar se?iyoruz. ?nan?yorum ki ?n?m?zdeki 20 g?nde haftada bir ma?lar, antrenmanlar sonunda arkada?lar?m?z daha iyi olacaklar? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net