?Sakatlar?n alternatifi var?

S?per Lig?de hafta sonu sahas?nda seyircisiz yap?lacak ma?ta ?.Rizespor ile kar??la?acak olan Trabzonspor?da, teknik direkt?r Ziya Do?an, bu ma?tan 3 puan alarak ilerleyen haftalara moralli girmek istediklerini s?yledi.


S?per Lig?de hafta sonu sahas?nda seyircisiz yap?lacak ma?ta ?.Rizespor ile kar??la?acak olan Trabzonspor?da, teknik direkt?r Ziya Do?an, bu ma?tan 3 puan alarak ilerleyen haftalara moralli girmek istediklerini s?yledi.
Do?an, L?G TV?de yapt??? a??klamada, Trabzonspor taraftar?n?n son haftalarda tak?m?na iyi destek verdi?ini dile getirerek, ?Taraftar bize pozitif enerji veriyordu. Tak?m? iyi destekliyordu. Son ma?ta birka? taraftar?n sahaya girmesi en ?z?ld???m konulardan biriydi. Son ya?anan olaylar? konu?mak istemiyorum. Seyirciden yoksun olarak bu ma?a ??kaca??z. Seyircisiz futbol ger?ekten zevk vermiyor? dedi.
30 ki?ilik kadrolar?n?n bulundu?unu dile getiren Do?an, ??yle devam etti: ?Birka? oyuncuyu g?nderece?iz, kadroyu 26-27?ye indirece?iz. Yattara?n?n ma?a yeti?me ihtimali ?ok y?ksek. Ersen?in sakatl??? var. Risp, tak?mla ?al??malara ba?lad?. Musa?n?n sakatl??? uzad?. Tabii ki kadrolar? olu?tururken bu t?r s?k?nt?lar oluyor. Alternatifli kadromuz var ve muhakkak iyi bir 11 ??karaca??z. ?z?ld???m?z konu kaptan H?seyin?in milli tak?mdan sakat d?nmesi. Durumunu de?erlendirece?iz. ?n?allah iyile?ir.?
0Do?an, ?.Rizespor ma??n?n zor ge?ece?ine inand???n? ifade ederek, ?Ama Trabzonspor ma?? kazanmak zorunda. Bu bilin?te oyuncular. Buradan 3 puan alarak ?n?m?zdeki haftalara moralli girmek istiyoruz? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net