Fotoğraf: Evrensel

Tanjevi?: Kapasitemizi art?rmal?y?z

Efes Pilsen World Cup?a Letonya galibiyetiyle iyi bir ba?lang?? yapan (A) Milli Basketbol Tak?m?, ikinci ma??nda H?rvatistan?a 72-60 yenilerek hayal k?r?kl??? yaratt?.


Efes Pilsen World Cup?a Letonya galibiyetiyle iyi bir ba?lang?? yapan (A) Milli Basketbol Tak?m?, ikinci ma??nda H?rvatistan?a 72-60 yenilerek hayal k?r?kl??? yaratt?. Milli Tak?m Antren?r? Bogdan Tanjevi?, H?rvatistan kar??s?nda iyi oynamad?klar?n? belirterek, ?Avrupa ?ampiyonas??nda ma? kazanmam?z i?in performans?m?z? y?zde 95?e ??kartmak zorunday?z? dedi.
Tanjevi?, H?rvat tak?m?n?n ?ok iyi savunma yapt???n? ve ribauntlarda ?ok ba?ar?l? oldu?unu belirterek ??yle konu?tu: ?A??k?as? bizi ?a??rtt?lar. Bu kadar iyi oynamalar?n? beklemiyordum. Y?zde 90 kapasite ile oynad?lar. Pota alt?nda s?k?nt?lar vard?. Bu soruna d?? ?utlarla ??z?m arad?k, ancak bunda da ba?ar?l? de?ildik. Sadece son 10 dakikada biraz iyi m?cadele ettik. Ma?? ikinci ?eyrekte 10-0?l?k seri zora soktu. Biz bug?n y?zde 70?i yakalad?k. Onlarsa y?zde 90?la oynad?.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net