Sanovel i??ilerine destek devam ediyor

?nsanca ya?an?labilir ?cret ve ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesi talebiyle 85 g?nd?r direni?te olan Sanovel i??ilerine destek devam ediyor.


?nsanca ya?an?labilir ?cret ve ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesi talebiyle 85 g?nd?r direni?te olan Sanovel i??ilerine destek devam ediyor. Son olarak Tez Koop-?? ?stanbul ?ubeleri ve Yap?-Yol Sen i??ileri ziyaret etti.
Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? Rabia ?zkaraca, kendilerinin de esnek ?al??ma dayatmas?na kar?? grev karar? ald?klar?n? ifade etti. Sendikal? ve sendikas?z t?m i??ilerin haklar?n? korumas? i?in birlikte hareket etmesi gerekti?ini dile getiren ?zkaraca, bunun i?in ?zerlerine d??eni yapmaya haz?r olduklar?n? dile getirdi. 1 No?lu ?ube Ba?kan? Rahim Sar?polat da i??ilerin yan?nda olduklar?n? ifade etti.
Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin ve ?ube y?neticileri de Sanovel i??ilerini ziyaret ettiler. Burada konu?an Bedri Tekin, Sanovel i??ilerinin onurlu direni?lerinin yan?nda olduklar?n?, ?rg?tlenmekten m?cadele etmekten ba?ka yollar?n?n olmad???n? s?yledi. (?orlu/EVRENSEL)
www.evrensel.net