26 Ağustos 2007 00:00

Ormanlar cay?r cay?r yand?

Bir ?ok kentte ??kan orman yang?nlar?nda y?zlerce hektar ormanl?k alan k?l oldu. ??kan yang?nlarda bir ki?i de hayat?n? kaybetti.

Paylaş

Bir ?ok kentte ??kan orman yang?nlar?nda y?zlerce hektar ormanl?k alan k?l oldu. ??kan yang?nlarda bir ki?i de hayat?n? kaybetti.
Antalya?n?n Manavgat il?esinde ??kan orman yang?n?na, sabah?n erken saatlerinden itibaren 10 helikopter, 6 yang?n s?nd?rme u?a?? ve ?ok say?da i??iyle m?dahale edildi Yang?n? s?nd?rme ?al??malar?na, Denizli, Isparta, Burdur, Nazilli ve Fethiye?den de takviye ekipler kat?ld?.
Ta?a??l b?lgesindeki orman yang?n?na m?dahale eden ekipte bulunan araz?z ?of?r? Hikmet Ko?, araz?z?n ?zerinden d??erek yaraland?. Ko??un, beyin kanamas? ge?irdi?i belirlendi. Ameliyata al?nan Ko?, hayat?n? kaybetti. Yang?na m?dahale eden ?brahim Ya?yemez?i de akrep soktu. Serik Devlet Hastanesi?ne kald?r?lan Ya?yemez, tedavisinin ard?ndan taburcu edildi. S?nd?rme ?al??malar?na yard?m eden Mustafa Abi? de, ba??na elektrik dire?inin d??mesi sonucu yaraland?. Orman Genel M?d?r Yard?mc?s? Mustafa Kurtulmu?lu, yanan alan miktar?n?n 350 hektar civar?nda oldu?unu bildirdi. Yang?n?n kontrol alt?na al?nd???n? ve ekiplerin so?utma ?al??malar?na ba?lad???n? ifade eden Kurtulmu?lu, yang?n?n enerji nakil hatt?n?n kopmas? sonucu ba?lad???n? kaydetti. Antalya?da son iki g?nde 11 farkl? noktada ??kan yang?nlarda toplam 460 hektar alan zarar g?rd?.
D?rt bir yanda orman yang?n?
D?n ??kan ve b?y?k ?l??de kontrol alt?na al?nan di?er orman yang?nlar? da ??yle:
?stanbul: Sultanbeyli?de Aydos Orman? yak?n?ndaki Sultanbeyli Necip Faz?l Mahallesi yan?ndaki makilik alanda, saat 14.00 s?ralar?nda hen?z belirlenemeyen nedenle yang?n ??kt?. R?zgar?n da etkisiyle ormanl?k alana do?ru yay?lan yang?na, b?lge itfaiye ekipleri makilik alan?n sarp olmas? dolay?s?yla m?dahale etmekte zorland?. Yang?n s?nd?rme u?a?? ve bir helikopterin de havadan destek verdi?i yang?n? s?nd?rme ?al??malar?na, baz? vatanda?larda kat?l?yor.
Mu?la: Marmaris il?esine ba?l? Hisar?n? k?y? B?rd?bet mevkisinde ormanl?k alanda yang?n ??kt?. 12.45 civar?nda ??kan yang?n?n r?zgar?n etkisiyle yay?ld???n?, s?nd?rme ?al??malar?n?n g??l?kle y?r?t?ld???n? bildirildi.
Dalaman??n K?z?lkaya k?y?nde ??kan ve Elcik ile Kayadibi k?ylerine kadar ula?an yang?n, ?iddetli r?zgar nedeniyle kontrol alt?na al?nam?yor. Dalaman Kaymakam? Ahmet Deniz, yang?n?n kontrol alt?na al?nabilmesi i?in ekiplerin yo?un ?aba sarf etti?ini s?yledi. Deniz, ?iddetli r?zgar ve arazinin engebeli olmas? nedeniyle yang?n?n kontrol alt?na al?namad???n? bildirdi.
Edirne: Meri? il?esine ba?l? K???kalt?a?a? k?y? yak?nlar?ndaki ormanl?k alanda ??kan yang?n, kontrol alt?na al?nd?.
Ankara: Ahlatl?bel mevkindeki ormanl?k alanda ??kan yang?n? s?nd?rme ?al??malar? s?r?yor. Yetkililer, r?zgar?n etkisini kaybetmesinin ard?ndan, yang?n?n b?y?k ?l??de kontrol alt?na al?nd???n? kaydettiler.
Kocaeli: ?nceki g?n 60 d?n?ml?k alan?n yand??? Kulfall? k?y?nde yeniden yang?n ??kt?. Yang?n, k?sa s?rede kontrol alt?na al?nd?. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?G?revden alman?n suyla ilgisi yok?

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa