26 Ağustos 2007 00:00

?ran ve T?rkiye birlikte bombal?yor

?ran ve T?rkiye, PKK ve PJAK militanlar?n?n bulundu?u Kandil Da?? ve ?evresindeki sivil yerle?im alanlar?n? bombalamaya devam ediyor.

Paylaş

?ran ve T?rkiye, PKK ve PJAK militanlar?n?n bulundu?u Kandil Da?? ve ?evresindeki sivil yerle?im alanlar?n? bombalamaya devam ediyor. ?ran ordu g??leri, 40 saat ara verdi?i bombard?mana yeniden ba?larken; T?rkiye?nin de Zaho k?rsal?n? bombalad??? bildirildi. Binlerce sivil b?lgeyi terk ediyor.
K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin resmi internet sitesi PUKmedia?n?n haberine g?re ?ift?ilik ve hayvanc?l?kla ge?imini sa?layan yoksul y?re halk?n?n g???ne neden olan ?ran ordusunun top?u sald?r?lar? devam ediyor. Hakurke?dan Kandil Da???na uzanan s?n?r hatt?n?n yakla??k 20 kilometrelik b?y?k bir alan? a??r silahlarla ku?atan ?ran ordusuna ba?l? devrim muhaf?zlar? ile pastarlar, Kandil Da???n? a??r bombard?man alt?na ald?.
Hac? Umran s?n?r hatt?ndaki stratejik tepelere yerle?en ?ran askerlerinin, ?nceki gece yerel saatle 23.50 sular?nda Kandil Da?? eteklerindeki Kodo, Berdunaz, Kutaf ?e?mesi (Kani Qutaf), Kekle?, Heva G?z? (?aw? Hewa) yerle?im alanlar?n? ?iddetli bombard?man alt?na ald??? ??renildi.
PUKmedia, s?n?r hatt?ndaki T?rkiye ordusunun da sivil yerle?im alanlar? ve PKK ?slerini yeniden bombalamaya ba?lad???n? ileri s?rd?. ?ddialara g?re T?rk Silahl? Kuvvetleri, ?nceki gece saat 22.00 sular?nda PKK militanlar?n?n bulundu?u tahmin edilen Haftanin Da?? ile Pusa?a Vadisi?ni top ate?ine tuttu. Sabaha kadar belirli aral?klarla devam etti?i belirtilen bombard?man s?ras?nda baz? yerle?im alanlar?n?n da hedef al?nd??? ?ne s?r?ld?.
K?rt H?k?meti?nden giri?im
?te yandan K?rdistan Demokrat Partisi?nin internet sitesi Peyamner?e konu?an Federal K?rdistan Pe?merge Bakanl??? S?zc?s? Cebbar Yaver, ?ran y?netiminin operasyonlara derhal son vermesi i?in ilgili b?t?n diplomatik kanallar? harekete ge?irdiklerini belirtti. Yaver, Federal K?rdistan H?k?meti?nin Tahran temsilcisinin, resmi giri?imlerde bulundu?unu ve K?rt H?k?meti?nin bu konudaki kayg?lar?n? i?eren resmi mektubu ?ranl? yetkililere iletece?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Ezidiler yard?m bekliyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa