Filistin topraklar?na kanl? bask?nlar

?srail askerlerinin ?nceki g?n Gazze ile Bat? ?eria?da d?zenledi?i bask?nlarda biri 11 ya??nda ?ocuk olmak ?zere en az 6 Filistinli ?ld?r?ld?.


?srail askerlerinin ?nceki g?n Gazze ile Bat? ?eria?da d?zenledi?i bask?nlarda biri 11 ya??nda ?ocuk olmak ?zere en az 6 Filistinli ?ld?r?ld?. ?srail askerlerinin ilk operasyonu Bat? ?eria?n?n kuzeyindeki Sayda k?y?nde bir ?slami Cihad militan?n? tutuklamak bahanesiyde d?zenledi. Bask?n s?ras?nda ??kan ?at??mada aranan militan?n ?vey karde?i 11 ya??ndaki Mahmud ?brahim Karnavi?nin ?ld??? ??renildi.
Filistinli ?ocu?un ?l?m?n? do?rulayan hastane yetkilileri, ayr?ca ?ocuktan ba??ms?z olarak ?slami Cihad militan? Tar?k Mulhem?in de ?ld???n? belirtti.
Bat? ?eria?da ayr?ca, Cenin kentinde Filistinli militanlar?n bulundu?u bir araca ate? a?an ?srail i?gal askerleri, ?slami Cihad ?rg?t?n?n liderlerinden birini katletti. Filistinli g?venlik kaynaklar?, ?ld?r?len ki?inin kimli?ini Ala Ebu Surur olarak a??klad?. Olayda 2 Filistinli de yaraland?.
Gazze?de 4 gerilla ?ld?r?ld?
Di?er yandan Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?nde ise ?srail i?gal askerleriyle Filistinli gerillalar aras?nda ??kan iki ayr? ?at??mada 4 Filistinli ?ld?r?ld?.
?lk ?at??ma, Gazze ?eridi?nin kuzeyinde devriye gezen ?srail askerlerine ate? a??lmas? ve askerlerin ate?e kar??l?k vermesi ?zerine ??kt?. Olayda, 2 Filistinin gerilla ?ld?r?ld?.
Bu olaydan saatler sonra ise ?srail i?gal askerlerinin, Gazze ?eridi?nden ?srail?e girmeye ?al??an 2 Filistinliyi ?ld?rd??? bildirildi. Bir ?srail ordu s?zc?s?, silahl? bir grubun, Gazze?den ?srail?e girdi?ini ve Erez ge?i? noktas?nda ate? a?t???n? iddia etti.
Filistin Halk Direni? Komiteleri s?zc?s? de, bir ?yelerinin ve Filistin Kurtulu? Demokratik Cephesi?nden bir ki?inin, ?Siyonist topluma kar?? ?ehit operasyonunda? ?ld?r?ld???n? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net