Gazze?de El Fetih eylemi

Filistin?in Gazze ?eridi?nde binlerce El Fetih ?yesi, cuma namaz?n?n ard?ndan camilerde meydana gelen k??k?rtma olaylar?n? ve Hamas??n Gazze?de y?netimi ele ge?irmesinden sonra El Fetihlilere camilerdeki davran??lar? protesto amac?yla bir y?r?y?? yapt?.


Filistin?in Gazze ?eridi?nde binlerce El Fetih ?yesi, cuma namaz?n?n ard?ndan camilerde meydana gelen k??k?rtma olaylar?n? ve Hamas??n Gazze?de y?netimi ele ge?irmesinden sonra El Fetihlilere camilerdeki davran??lar? protesto amac?yla bir y?r?y?? yapt?.
Ancak y?r?y??e Hamas??n ?zel kuvvetleri m?dahale etti ve eylem s?ras?nda 3 gazeteci g?zalt?na al?nd?. Gazeteciler de Hamasl? g?venlik kuvvetlerinin bas?na y?nelik sald?r?lar?na kar?? oturma eyleminde bulundu.
??srail?e kar?? birlik olal?m?
Edinilen bilgiye g?re, camide toplanan El Fetihlilere seslenen Filistinli bir gen?, Filistin halk?n? ?srail i?galine kar?? birlik olmaya ?a??rd?. Camideki hocalardan biri de Filistinliler aras?ndaki ?at??malar?n, t?m ba??ms?zl?k umutlar?n? yok etti?ini dile getirdi. Bir El Fetihli ise camilerde kendilerine y?nelik davran??lar? protesto etti ve ?Camiler Allah??n yeri, Filistin halk?na y?nelik ?ayialar?n ?retildi?i siyaset alanlar? de?il? dedi.
Camiden ??kanlar ve El Fetihliler, ellerinde El Fetih bayraklar?yla sloganlar atarak, Me?hul Asker Meydan??nda toplanarak y?r?y??e ge?ti. Baz?lar?, Hamas??n g?venlik karargahlar?na ta?larla sald?rd?. Bunun ?zerine Hamasl? g?venlik g??leri y?r?y??e kat?lanlara m?dahale etti, s?k s?k havaya ate? a?arak, kat?l?mc?lar? da??lmaya zorlad?.
G?steriye kat?lanlar?n, zaman zaman Hamas?? kastederek, ??iiler? diye ba??rd??? da ileri s?r?ld?. Hamas bir s?re ?nce Gazze ?eridi?nde izinsiz eylem yap?lmas?n? yasaklam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net