G?zler Halil Akku??ta

11. D?nya Atletizm ?ampiyonas?, Japonya?n?n Osaka kentinde ba?lad?.?ampiyonan?n ilk yar??? olan erkekler maratonda, milli atlet Abdil Ceylan m?cadeleyi tamamlayamad?.


11. D?nya Atletizm ?ampiyonas?, Japonya?n?n Osaka kentinde ba?lad?.
?ampiyonan?n ilk yar??? olan erkekler maratonda, milli atlet Abdil Ceylan m?cadeleyi tamamlayamad?. Ceylan, yar? maratonu 76. s?rada tamamlad?ktan sonra yar??a devam edemedi.
?ampiyonan?n a??l?? yar???nda birincili?i Kenyal? Luke Kibet, 2:15.59?luk derecesiyle kazan?rken, Katar?dan Mubarak Hassan Shami 2:17:18 ile ikinci, ?svi?reli Viktor Roethlin ise 2:17:25 ile ???nc? oldu. Yo?un s?cak ve y?ksek nem oran?n?n olumsuz etkiledi?i maraton m?cadelesinde, 57 atlet yar??? tamamlayabilirken, 28 sporcu yar?? d??? kald?.
Bayanlar 3 bin metre engelli eleme serisinde piste ??kan milli atlet T?rkan Eri?mi? de ko?uyu 8. s?rada bitirerek ?ampiyonaya veda etti.
Bug?n 2 atlet yar??acak
?ampiyonada bug?n, T?rkiye?nin madalya umutlar?ndan Halil Akka?, erkekler 3 bin metre engelli eleme serisinde piste ??kacak.
TS? 03.30?da ba?layacak yar??ta m?cadele edecek Akka???n, finale kalmas? ve madalya m?cadelesi vermesi bekleniyor
2. g?nde piste ??kacak bir di?er T?rk atlet ise Erc?ment Olgundeniz olacak. Milli atlet, TS? 04.00?da ba?layacak erkekler disk atma eleme m?cadelesinde ter d?kecek.
Halil Akka? iddial?
3 bin metre engelli elemelerinde bug?n piste ??kacak olan Halil Akka?, kesinlikle madalya hedefliyor. Akka?, Bangkok?ta yap?lan D?nya ?niversite Spor Oyunlar??nda 3 bin engelli ve 5 bin metrelerde ald??? alt?n madalyalarla kendisine olan g?veninin artt???n? belirtti. Osaka?da hava ?artlar?n?n k?t? oldu?unu, ancak bunun t?m sporcular i?in ge?erli oldu?unu vurgulayan Akka?, ?Performans olarak ?ok iyi durumday?m. Kariyerimdeki en iyi halim diyebiliriz. Buradan madalya ile ayr?laca??m? umuyorum? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net