Hala?o?lu?na Yaz?c?o?lu arka ??kt?

Yapt??? a??klamalarla tart??malara neden olan T?rk Tarih Kurumu Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?na BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu sahip ??kt?


Yapt??? a??klamalarla tart??malara neden olan T?rk Tarih Kurumu Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?na BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu sahip ??kt?. Yaz?c?o?lu, Orhan Pamuk, Elif ?afak gibi yazarlar?n TCK?n?n 301 say?l? maddesinden yarg?lanmalar?na g?ndermede bulunarak, ?T?rk tarihine hakaret edenleri, s?venleri kurtarmaya ?al???yorlar. Ama ilme dayal? bir tarihi ger?ek ortaya konuldu?unda lin? etmeye ?al???yorlar? dedi.Hala?o?lu?nun tarihi ger?ekleri ifade etti?ini savunan Yaz?c?o?lu ??yle dedi: ?Baz? kesimlere bak?yorum; T?rk tarihine hakaret edenleri, s?venleri, mahkemelerin elinden bile kurtarmaya ?al???yorlar, onlar i?in ?zel yasalar bile ??kart?lmas?na ?al???yorlar. Ama di?er taraftan bir tarihi hakikat, bilgiye dayal?, ilme dayal? bir tarihi ger?ek ortaya konuldu?unda, bunlar?n hepsi aya?a kalk?yorlar ve Hala?o?lu?nu neredeyse lin? etmeye ?al???yorlar. Buna m?saade etmeyiz.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net