Halil Akka? finalde

Japonya?da devam eden 11. D?nya Atletizm ?ampiyonas??nda, Halil Akka?, erkekler 3 bin metre engellide finale kald?. Japonya?n?n Osaka kentinde devam eden ?ampiyonan?n ikinci g?n?nde, erkekler 3 bin metre elemelerinde 3. seride piste ??kan milli atlet, 8:22.37?lik derecesiyle yar??? ikinci s?rada tamamlayarak finale y?kseldi


Japonya?da devam eden 11. D?nya Atletizm ?ampiyonas??nda, Halil Akka?, erkekler 3 bin metre engellide finale kald?. Japonya?n?n Osaka kentinde devam eden ?ampiyonan?n ikinci g?n?nde, erkekler 3 bin metre elemelerinde 3. seride piste ??kan milli atlet, 8:22.37?lik derecesiyle yar??? ikinci s?rada tamamlayarak finale y?kseldi.
Yar??a kontroll? ba?layan ve orta gruptaki yerini alan Akka?, temposunu korudu?u m?cadelede, son tura kadar rahat bir yar?? ??kard?. Rahatl?kla T?rkiye rekoru k?rabilece?i yar??ta, finali d???nerek temposunu art?rmayan milli atlet, Kenyal? Kipruto?nun ard?ndan serisini ikinci s?rada tamamlad? ve final hakk? elde etti.
Akka?, yar?? sonras? yapt??? a??klamada, rahat bir tempoyla zorlanmadan ko?tu?unu belirterek, ??lk hedefime finale kalarak ula?t?m. S?rada T?rkiye?ye madalya kazand?rmak var. Bunu da ba?araca??ma inan?yorum. Di?er serilere de bakt???m?zda, rakiplerimin performanslar? da bana yak?n. T?rkiye rekorunu k?rabilirdim, ancak finali d???nerek tempomu korudum. T?rkiye?ye madalya ile d?nece?ime inan?yorum? diye konu?tu.
Akka???n antren?r? Ramazan Kutlu ise Halil?in eleme serisinde ?ok rahat bir g?r?nt? sergiledi?ini belirterek, ?Rakiplerimize ve di?er serilere bakt???m?zda, madalyalara orta??z? dedi.
Halil Akka???n 2. olarak tamamlad??? seride birincili?i, 8:21.93?l?k derecesiyle Kenyal? Kipruto elde ederken, ?sve?li Mustafa Mohamed ise 8:22.80 ile ???nc? oldu. Erkekler 3 bin metre engelli finali, 28 A?ustos Sal? g?n?, saat 14.55?de ko?ulacak.
Olgundeniz elendi
?ampiyonada piste ??kan bir di?er T?rk atleti Erc?ment Olgundeniz, erkekler ?eki? atmada A Grubu?nda son s?rada kald? ve elendi.
Olgundeniz, 54.89?luk derecesiyle 15 atletin yer ald??? A Grubu?nda son s?rada yer al?rken, 64.34?l?k kendisine ait T?rkiye rekoru derecesinden de uzakta kald?.
Milli atlet, eleme at??lar? sonras? yapt??? a??klamada, sakatl???n?n n?ksetti?ini belirterek, ?Sakat halde yapabilece?imin en iyisini yapt?m. Normal ?artlarda en iyi derecemi yapsam, direkt olarak finaldeydim. Buraya kadar gelmi?ken yar??mamak olmazd?? diye konu?tu.
4 atlet bug?n piste ??kacak
?ampiyonada bug?n 4 T?rk atleti piste ??kacak. Sabah seans?nda, T?rkiye saati ile 04.10?da ba?layacak bayanlar 100 metre engelli eleme serilerinde, Nevin Yan?t ve Esen K?z?lda? piste ??kacaklar. Bayanlar 400 metre engellide ise ?zge G?rler, 04.50?de eleme serisinde m?cadele edecek.
Ak?am seans?nda ise olimpiyat bronz madalyal? milli atlet E?ref Apak, 13.30?da erkekler ?eki? atma finalinde m?cadele edecek.
Bayanlar 100 metre engellide eleme serilerinde piste ??kacak Nevin Yan?t, hedefinin finale kalmak oldu?unu s?yledi.
Nevin Yan?t, ?ok iyi rakiplere kar?? m?cadele edece?ini belirterek, ?23 Ya? Alt? ?ampiyonas??ndaki birincili?im ve D?nya ?niversite Spor Oyunlar??ndaki g?m?? madalyam bana fazlas?yla g?ven verdi. Hedefim burada finale kalmak? dedi.
Elvan?n?n g?m?? madalya almas?, E?ref Apak ve Halil Akka???n finale kalmas?n?n kendilerine b?y?k moral verdi?ini belirten Yan?t, ?Zaten S?reyya Ayhan??n d?nya ?ampiyonas?nda k?rs?ye ??kmas? ufkumuzu fazlas?yla a?t?? diye diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net