?Formam?n hakk?n? vermeye ?al???yorum?

Fenerbah?e?nin ele?tirilen g?lc?s? Mateja Kezman, Sivasspor ile oynad?klar? kar??la?mada taraftarla ya?ad??? s?k?nt?n?n ard?ndan ma? sonunda trib?nlere ?a?r?l?p alk??lanmas?yla ilgili olarak a??klamalarda bulundu


Fenerbah?e?nin ele?tirilen g?lc?s? Mateja Kezman, Sivasspor ile oynad?klar? kar??la?mada taraftarla ya?ad??? s?k?nt?n?n ard?ndan ma? sonunda trib?nlere ?a?r?l?p alk??lanmas?yla ilgili olarak a??klamalarda bulundu. ?ncelikle gol atmaya ihtiyac? oldu?unu ifade eden Kezman, gol atamasa dasaha i?inde elinden geleni yapt???n? ifade ederek ?K?t? oynasam da, gol atamasam da Fenerbah?e formas?n?n hakk?n? vermeye ?al???yorum. Her golc? gol atmak ister. Tabi ki bu olmay?nca da zaman zaman bask? olu?uyor. D?nk? ma?ta taraftarlar?n bana g?sterdi?i b?y?k sevgi kar??s?nda ?ok mutlu oldum? dedi.
PSV?de oynarken kendisine kar?? bu t?rden b?y?k bir sevgi oldu?unu kaydeden S?rp golc?, Sivasspor ma??ndan sonraki g?r?nt?lerin Hollanda?y? aratmad???n? belirtti. Fenerbah?e?yi ve Fenerbah?e taraftar?n? ?ok sevdi?inin alt?n? ?izen Kezman, bu sevginin ne kadar hakl? oldu?unu Sivasspor ma??ndaki manzaradan bir kez daha g?rd???n? vurgulad?.
Mateja Kezman, 1-0 kazand?klar? kar??la?mayla ilgili olarak da ?Bir iki pozisyonu de?erlendirememi? olabilirim, ama Carlos?a iyi bir asist yapm?? oldu?umu d???n?yorum. Bu asist sayesinde de 3 puan? ald?k. ??imi d?r?st?e yap?yorum, ama d?nk? ma?ta biraz ?anss?zd?m? diye konu?tu. Fenerbah?e?nin Anderlecht ile oynayaca?? ma?a da de?inen S?rp futbolcu, ?1-0?l?k bir avantaj?m?z var. Bel?ika?da ak?ll? oynamam?z gerekiyor. ?zellikle o ma?ta ?ok fazla kontratak ?ans? bulaca??m?z? d???n?yorum? de?erlendirmesinde bulundu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net