Tarih ile i? i?e tatil

Mersin?in, Erdemli il?esine ba?l? K?zkalesi, Erdemli ile Silifke il?esi ile s?n?r?n? olu?turuyor. Daha ?ok yerli turistin tercih etti?i K?zkalesi?nde halk?n b?y?k ?o?unlu?unun ge?im kayna??n? da turizm olu?turuyor


Mersin?in, Erdemli il?esine ba?l? K?zkalesi, Erdemli ile Silifke il?esi ile s?n?r?n? olu?turuyor. Daha ?ok yerli turistin tercih etti?i K?zkalesi?nde halk?n b?y?k ?o?unlu?unun ge?im kayna??n? da turizm olu?turuyor.
Y?z?l??m?n?n yakla??k ??te biri arkeolojik sit alan? olan K?zkalesi, yaln?z denizi ile de?il tarihi ?zellikleriyle de olduk?a ?nemli bir yer.
K?zkalesi, ad?n? denizin i?erisinde ve k?y?s?nda bulunan tarihi Korikos harabelerinden al?yor. M? 3000 y?llar?na dayanan tarihi ge?mi?e sahip olan beldede h?l? o g?nlerin mimarisini yans?tan, tarihi kal?nt? ve harabeler g?rmek m?mk?n. Bu nedenle de buraya gelen tatilcilerin tek tercihi denize girmek olmuyor.
Kleopatra?ya g?zelli?ini veren kuyu
Tatil i?in Mersin?i se?enler Adamkayalar, Cennet ve Cehennem Obruklar?, Narl? Kuyu, Damlata? (Ast?m) Ma?aras? gibi hem co?rafi hem de tarihi ?neme sahip yerleri gezme olana?? buluyor. En ?ok tercih edilen yerlerden biri olan Adam Kayalar, ad?n? ?eytan Deresi Vadisi yamac?ndaki kayalardaki insan fig?rlerinden al?r. Roma d?nemine ait olan Adam Kayalar??n tarihi 1. ve 2. y?zy?la kadar uzan?yor. Mersin turistik merkezlerinden Damlata? (Ast?m) Ma?aras?, ast?m hastalar? i?in adeta bir sa?l?k merkezi olarak g?r?l?yor. Kleopatra?ya g?zelli?ini bah?eden Narl? Kuyu?nun ise lokma tatl?s? me?hur. (Mersin/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net