Fotoğraf: Evrensel

?iir sevenler Sapanca?da bulu?acak

Uluslararas? Sapanc? ?iir Ak?amlar?n?n yedincisi bu sene 5-8 Eyl?l tarihleri aras?nda yap?lacak. Kosova?dan konuk sanat??lar?n da kat?laca?? etkinlikler 5 Eyl?l ?ar?amba gecesi AKM k?lt?r salonunda d?zenlenecek Sezai Karako??a sayg?...


Uluslararas? Sapanc? ?iir Ak?amlar?n?n yedincisi bu sene 5-8 Eyl?l tarihleri aras?nda yap?lacak. Kosova?dan konuk sanat??lar?n da kat?laca?? etkinlikler 5 Eyl?l ?ar?amba gecesi AKM k?lt?r salonunda d?zenlenecek Sezai Karako??a sayg? gecesiyle ba?layacak. Sayg? gecesinde Prof. Dr. Turan Karata? ?Sezai Karako??un ?iiri?, Haydar Erg?len ?Sezai Karako??un Edebiyat?m?zdaki Yeri? hakk?nda konu?malar yaparken Rasim ?zden?ren, Erdem Bayaz?t, Ahmet Kot ve Osman Sar? arkada?lar? ile an?lar?n? dinleyicilerle payla?acak. Gece Kenan I??k??n Sezai Karako??un ?iirlerini seslendirmesiyle sona erecek.
6 Eyl?l gecesi Irmak, De?irmen, Ad? Yok, ?a?da? Ekin, Pembeg?l gibi aralar?nda ge?en sene Sapanc? ?iir Ak?amlar? etkinliklerine kat?lmam?? sanat??lar?n da bulundu?u on be? ?airin kat?l?m?yla J?stinyan?s K?pr?s? ?zerinde ?airler Gecesi d?zenlenecek.
7 Eyl?l g?n? Tarakl? ?l?esine yap?lacak seyahatten sonra Yrd. Do?. Dr. Cevdet ?anl??n?n y?netti?i N?hi Mazrek, Raif K?rkul, Murtez B??ra, Altay Suroy, Esin Muzbeg ve Do?. Dr. Sedat Ku?i?nin konu?mac? olarak kat?laca?? ?Kosova Edebiyat?? konulu panel d?zenlenecek. G?n?n son etkinli?i ise Kosova Do?ru Yol Derne?i Sanat M?zi?i Toplulu?u?nun saat 17.30?da Atat?rk K?lt?r Merkezi?nde verece?i konser olacak.
Etkinlikler 8 Eyl?l saat 20.30?ta Sapanca ?nsan Haklar? Park??nda ger?ekle?ecek ??iir Ak?am?? ile etkinlikler son bulacak. Bilgi i?in: [email protected]
www.evrensel.net