YSK: ?zmir?de sorun yok

Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) Ba?kan? Muammer Ayd?n, 22 Temmuz Genel Se?imleri?ne ili?kin ?zmir?deki itirazla ilgili incelemenin tamamland???n?, sonu?larla ilgili herhangi bir sorun olmad???n? s?yledi.


Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) Ba?kan? Muammer Ayd?n, 22 Temmuz Genel Se?imleri?ne ili?kin ?zmir?deki itirazla ilgili incelemenin tamamland???n?, sonu?larla ilgili herhangi bir sorun olmad???n? s?yledi.
?zmir?deki 6 se?im sand??? ile ilgili yap?lan itiraz ?zerine inceleme ba?latt?klar?n? an?msatan Ayd?n, incelemenin tamamland???n? ve sonu?lar?n kendilerine ula?t???n? bildirdi. ?nceleme sonucunda herhangi bir sorun saptanmad???n? belirten Ayd?n, Sand?k Kurulu?nun tuttu?u tutanaklar ile bilgisayara giren sonu?lar?n kar??la?t?r?ld???n? anlatt?. Ayd?n, ?Herhangi bir sorun saptanmad?. Tek t?k yanl??l?klar olabilir. B?ylelikle bilgisayar sistemine do?ru giri? yap?ld???n? da g?rm?? olduk? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net