K?yl?lerden ya?mur duas?

Kurakl???n etkili oldu?u Mu?la ve Yata?an'a ba?l? 16 k?yde ya?ayanlar, ya?mur duas?na ??kt?.


Kurakl???n etkili oldu?u Mu?la ve Yata?an'a ba?l? 16 k?yde ya?ayanlar, ya?mur duas?na ??kt?. Kurakl?k nedeniyle 3 g?n ?st ?ste Yerkesik beldesinde k?y meydan?nda ya?mur ya?mas? i?in dua eden vatanda?lara, dua okunmas?ndan ?nce pilav ve a?ure ikram edildi. Mu?la eski M?ft?s? Mustafa Y?ld?z, ?Ya?mura ?lkemizin, Mu?la?n?n kurakl?k ya?ayan k?ylerimizin ihtiyac? var. Kuyular?m?zda su kalmad?? dedi.
Ya?mur duas?na kat?lan 80 ya??ndaki Fatma H?rta? da k?ylerde ?r?nlerin kurumaya ba?lad???n? s?yledi.
Bu arada, ?ocuklar da anneleriyle birlikte dua ettiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net