Gazeteci cinayetinde sona do?ru

Rusya?da ge?en y?l Ekim ay?nda ?ld?r?len ara?t?rmac? gazeteci Anna Politkovskaya soru?turmas? kapsam?nda g?zalt?na al?nan 10 ki?iden 8?i hakk?nda tutuklama karar? ??kar?ld?.


Rusya?da ge?en y?l Ekim ay?nda ?ld?r?len ara?t?rmac? gazeteci Anna Politkovskaya soru?turmas? kapsam?nda g?zalt?na al?nan 10 ki?iden 8?i hakk?nda tutuklama karar? ??kar?ld?. Politkovskaya ?ld?r?lmeden ?nce, ?e?enistan?daki insan haklar? ihlalleri ve i?kence iddialar?n? ara?t?r?yordu. Gazetecinin ?ld?r?lmesi, Rusya?da bas?n ?zg?rl??? ile ilgili kayg?lar? art?rm??t?. G?zalt?na al?nan grup i?indekilerin, ??i?leri Bakanl??? ve Rus Federal G?venlik Servisi?nin (FSB) halen g?revde bulunan ve emekliye ayr?lm?? baz? yetkilileriyle de ba?lant?s? oldu?u belirtildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net