29 Ağustos 2007 00:00

Sezer veda etti

7 y?l 3 ay s?reyle cumhurba?kan? g?revi yapan Ahmet Necdet Sezer, d?n ?ankaya K??k??nden ayr?ld?.

Paylaş

7 y?l 3 ay s?reyle cumhurba?kan? g?revi yapan Ahmet Necdet Sezer, d?n ?ankaya K??k??nden ayr?ld?. Sezer?in cumhurba?kan? s?fat?yla son program?, An?tkabir?i ziyaret oldu. Cumhurba?kan? Sezer, saat 09.30?da Aslanl? Yol?un ba??ndan y?r?yerek An?tkabir?e geldi.
Atat?rk??n kabrine ?elenk b?rakarak sayg? duru?unda bulunan Sezer, An?tkabir ?zel Defteri?ni de imzalad?. Duygulu anlar?n ya?and??? t?rende Sezer deftere, ?Y?ce Atat?rk, Cumhurba?kan? olarak son kez huzurunuzday?m. G?revimi; ilke ve devrimlerinize, yeminime, Anayasal kurallara, T?rkiye Cumhuriyeti?nin temel de?erlerine ba?l?l?ktan ayr?lmadan tamamlaman?n mutlulu?unu ya??yorum. Hizmet makamlar? ve ki?iler gelip ge?icidir? diye yazd?.
Titiz davrand?
Cumhurba?kan? Sezer?in, g?rev yapt??? s?rede ?zellikle m??terek kararnamelerde titiz davrand??? g?r?ld?. Sezer, 7 y?l boyunca kendisine gelen 6 bin 379 m??terek kararnamenin 5 bin 532?sini onaylarken, 769?unu ise iade etti. Y?lda ortalama 109 m??terek kararnameyi iade eden Sezer, yakla??k 3 y?l ?al??t??? DSP-MHP-ANAP koalisyonu d?neminde 270 m??terek kararname iade ederken, AKP H?k?meti d?nemindeyse 499 kararnameyi geri ?evirdi. Sezer, g?rev yapt??? s?re i?inde hediye edilen toplam bin 243 adet hediyeyi demirba? olarak K??k kay?tlar?na ge?irdi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Ordudan ?uyar? ate?i?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa