29 Ağustos 2007 00:00

T?rk sava? u?aklar? Kuzey Irak s?n?r?nda ke?if yapt?

?ran ordu g??lerinin 15 A?ustos?ta K?rdistan Federal B?lgesi?nde Kandil Da?? ve ?evresine y?nelik ba?latm?? oldu?u bombard?man aral?ks?z devam ederken, b?lgeden g?? de s?r?yor.

Paylaş

?ran ordu g??lerinin 15 A?ustos?ta K?rdistan Federal B?lgesi?nde Kandil Da?? ve ?evresine y?nelik ba?latm?? oldu?u bombard?man aral?ks?z devam ederken, b?lgeden g?? de s?r?yor.
T?rk sava? u?aklar?n?n da s?n?r? ge?erek b?lgede ke?if u?u?lar? yapt??? iddia edildi.
K?rtdistan Yurtseverler Birli?i?nin resmi internet sitesi PUKmedia, ?ran ordusunun, ?nceki gece Hakurke b?lgesinde bulunan Mergemir ile Merge Dokan yerle?im birimlerine y?nelik ger?ekle?tirdi?i bombard?man?n d?n sabaha kadar devam etti?ini bildirdi.
S?n?r hatt?ndaki T?rk ordu g??leri de Hakurke (Xakurk) ve Irak-T?rkiye-?ran s?n?r ??geninde bulunan bir?ok yerle?im alan?n? bombalad??? ?ne s?r?ld?. G?rg? tan?klar?, T?rk sava? u?aklar?n?n da s?n?r? ge?erek b?lge ?zerinde al?ak u?u? yapt???n? iddia etti.
B?lgedeki K?rt yetkilileri, bombard?man nedeniyle 3 bin ki?inin b?lgeden g?? etti?ini belirtti.
K?rt Parlamentosu topland?
Bu arada K?rdistan B?lge Parlamentosu, ?ran ile T?rkiye?nin K?rdistan Federal B?lgesi?ne y?nelik devam eden bombard?manlar? ve her iki ?lkenin olas? ortak s?n?r ?tesi operasyonunu de?erlendirmek ?zere ola?an?st? topland?. K?rt Parlamentosu?nun ?ran ve T?rkiye?den K?rt yerle?im birimlerine y?nelik sald?r?lara son vermesi ve sorunlar?n diyalog yoluyla ??z?m? i?in ?a?r?da bulunmas? bekleniyor.
?te yandan K?rdistan ?zg?r Ya?am Partisi (PJAK) militanlar? ile K?rdistan S?n?r Savunma Muhaf?zlar? aras?nda k?sa s?reli ?at??ma ??kt??? bildirildi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

DTP?li belediye ba?kan?na inceleme

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa