29 Ağustos 2007 00:00

?cretsiz k?m?re belediyeden kontrol

Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde, belediye ekipleri, dar gelirli ailelere da??t?lmak ?zere Ba?bakanl?k Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf??nca (SYDV) g?nderilen k?m?rlerle ilgili inceleme ba?latt?.

Paylaş

Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde, belediye ekipleri, dar gelirli ailelere da??t?lmak ?zere Ba?bakanl?k Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf??nca (SYDV) g?nderilen k?m?rlerle ilgili inceleme ba?latt?.
SYDV taraf?ndan dar gelirli ailelere da??t?lmak amac?yla ge?en y?l g?nderilen k?m?rlerin ?evre kirlili?ine neden oldu?u gerek?esiyle Belediye Ba?kanl??? bu y?l da??t?lacak k?m?rlerde kalite kontrol? yap?lmas? y?n?nde karar ald?. Karar?n ard?ndan il?eye giri? yapan k?m?r y?kl? 40 kamyonu durduran belediye ekipleri, kalite kontrol belgesi olmayan kamyonlar?n il?eye giri?ini engelledi.
K?m?r y?kl? kamyonlar? belediyeye ait garaja ?eken ekipler, k?m?r torbalar?ndan numune ald?. Belediye Ba?kan? Salih Y?ld?z, Hakkari ?evre Sa?l?k Kurulu g?revlilerinin yapaca?? tahlillerden sonra k?m?rlerin il?eye giri?ine karar verilece?ini belirtti. Kimsenin insan sa?l???n? tehlikeye atmaya hakk? olmad???n? ifade eden Y?ld?z, ?Hangi kuruma ya da kime ait olursa olsun insan sa?l???n? tehdit edecek durumda olan k?m?rlerin il?eye giri?ine izin vermeyece?iz. Ge?en y?l ya?anan rezaletin bu y?l da ya?anmamas? i?in herkesi bu konuda duyarl? olmaya ?a??r?yorum? dedi. (Hakkari/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Hamall?k yapan 60?l?k dede daha fazla dayanamad?...

SONRAKİ HABER

Trabzonspor: GS Store'a yönelik şiddet olayını tasvip etmiyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa