29 Ağustos 2007 00:00

G?NL?K

Yine de tek ses olmuyor insanl?k.??nk? insan?n duygusu, vicdan? var.

Paylaş

Yine de tek ses olmuyor insanl?k.
??nk? insan?n duygusu, vicdan? var.
Bak?n her ?eye ra?men kar?? sesler ??k?yor.
Gen?ler d?nyan?n ya?malanmas?na?
Kentlerin bombalanmas?na?
Asit ya?murlar?n?n yery?z?n? kurutmas?na kar?? ??k?yor.
Sokaklarda ?evre sesleri geliyor kulaklar?m?za.
K???k bir ?ocuk, yere ??p atan b?y??? ay?pl?yor.
Bir di?eri mikrofonda, ye?ili anlatan ?iir okuyor.
?teki, t?m yoksullu?una ra?men sokak kedisine simidinden bir par?a veriyor.
Yoksul ?ocuk, simidinden bir par?a verirken sokak kedisine?
Payla?abildi?i i?in mutludur.
B?l??ebildi?i i?in gururludur.
?te tarafta ise haramiler, sokak kedisinin lokmas?n? ?alabilmek?
Her ?eye sahip olabilmek i?in g?z? ya?mada, eli zaptetme h?rs?ndad?r.
O her ?eye sahip olma iste?indeyken?
G?z? daha fazla para, servetten ba?ka bir ?ey g?rmemektedir.
Daima iktidar pe?indedir!
Yakacak?
Y?kacak?
Ya?malayacak?
Kendinden ba?kas?na ya?am hakk? tan?mayacakt?r?
Yok ederek g?zellikleri?
?nsan ruhunun i?ine ederek?
?nsan?, kendi varl??? paraya benzeterek?
Para; g??t?r, kudrettir?
Para kimin elindeyse, ona hizmet eden kural tan?maz varl?kt?r.
Para ve iktidar;
Ya?man?n, yok etmenin?
G?z? d?nm??l???n di?er ad?d?r.
***
Yine de yok olmuyor insanl?k.
?nsanl?k insanl?k i?in vard?r.
?nsanl?k ruhtur, vicdand?r, duygudur.
?nsanl?k do?ad?r?
?nsanl?k ye?ille, do?ayla? As?rl?k ??narlarla?
Dereleri nehirler, vadiler, denizlerle vard?r!
Para ve iktidar; ?nsanl?k, duygu d???nce, kural tan?m?yor.
Para ve iktidar k?skac?nda insan denilen m?svedde; nas?lda k?l?ktan k?l??a giriyor.
Nas?l da ?de?i?imlere u?ruyor?
Al?yor sat?yor, hizmetkar oluyor!
Ama yine de d?md?z olmuyor her ?ey i?te.
Bir insan kitap yaz?yor orada; d?nyan?n nas?l ya?maland???n? anlat?yor,
Silahlara milyar dolarlar harcan?rken?
?te tarafta a?l?ktan ?len ?ocuklar? resmediyor?
Para ve iktidar ??kart?rken insan? insanl?ktan?
?nsano?lu, g?zel bir d?nya?
?nsanl???n? koruyan insan pe?inde dolan?yor.
Belki ??km??lard?r en tepeye?
Sokaktaki masum ?ocuk verirken lokmas?n? kediye?
Onlar b?rakacaklar ?ocuklar?na, kirlenmi? bir ?zge?mi?, hediye!
En tepede?
Ama en dipte!
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

desene seni de kaybettik...

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa