desene seni de kaybettik...

 • ?zmirli Nihat son derece insana sayg?l?, yard?msever, sessiz sakin bir arkada?t?. ?al???rken i?yerinde olup olmad??? dahi belli olmazd?...


  ?zmirli Nihat son derece insana sayg?l?, yard?msever, sessiz sakin bir arkada?t?. ?al???rken i?yerinde olup olmad??? dahi belli olmazd?...
  Alman-T?rk; kad?n-erkek; ya?l?-gen?, kim olursa olsun Nihat?? severdi. Nihat da herkesle iyi anla??r, kimseye sayg?da kusur etmez, yemekhanede bile yeme?ini yerken sesini ??karmaz, k?p?rdad???n? dahi kimse g?rmezdi...
  Bu derece sessiz ve sakin bir arkada?t? Nihat...
  Bir g?n i?yerinde sabah paydosu s?ras?nda ben, Y?lmaz Amca, bizim R?za Abi ve Keramettin yemek masas?nda oturmu?uz, kahvalt? yapaca??z. ?antalar?m?z? a?t?k, tam o s?rada kap? a??ld? ve Nihat girdi i?eri. Nihat?? g?r?nce hep bir a??zdan ?Ooooo Nihat! Nerde kald?n yahu?? dedik... Nihat da her zamanki hal ve hareketleriyle, yar? g?l?mseyerek, kafas?n? ?n?ne e?erek masaya oturdu. Sonra ?Burday?m. Makinay? temizleyip ?yle geldim? dedi. Masaya koydu?umuz kahvalt?l?klar? yava? yava? yiyeyek hem sohbet ediyor, hem de kahkahalarla g?l?yorduk. Bu arada Y?lmaz Amca?n?n dikkati Nihat??n elindeki fincana tak?l?nca sordu:
  - Nihat elindeki fincan ne?
  Nihat ?Kahve Y?lmaz Amca...? diye yan?tlad? onu. Y?lmaz Amca Nihat?a bir su? islemi? gibi bakarak ?Kahve nedir karde?im? Kahvalt?da kahve mi i?ilirmi?! Siz burada do?anlar gelenek ve ananelerimizi de unutmu?sunuz! Kahvalt?da ?ay i?ilir benim bildi?im! Kahveyi Almanlar i?er! Siz Almanla?m??s?n?z art?k! Desene Nihat, seni de kaybettik!? deyince, Nihat biraz bozularak ?Ne alakas? var Y?lmaz Amca... Kahve Alman i?ece?i de?il ki, herkes i?ebilir? dedi ve bir daha da konu?mad?.
  Sonra ben hari? ?teki arkada?lar Nihat?? dalgaya alarak ?Y?lmaz Amca hakl? Nihat! Sen T?rk de?il misin? Ne ?abuk unuttunuz k?lt?r?n?z?!? dediler. Ama Nihat kafas?n? ?n?ne e?di, cevap dahi vermeden kahvalt?s?n? yapt?...
  Ondan sonraki g?nlerde bizim Nihat bir daha kahvalt?ya kahve getirmedi...
  ?rfan Erdo?an/Almanya
  www.evrensel.net