berber

 • Bir rahip berbere gider. Sa?lar?n? kestirir. Berbere te?ekk?r eder ve borcunu sorar. Berber:
  - Muhterem peder, siz kutsal bir insans?n?z, sizden nas?l para alabilirim, der.


  Bir rahip berbere gider. Sa?lar?n? kestirir. Berbere te?ekk?r eder ve borcunu sorar. Berber:
  - Muhterem peder, siz kutsal bir insans?n?z, sizden nas?l para alabilirim, der.
  Berber ertesi g?n d?kkan? a?maya geldi?inde kap?s?nda 12 tane alt?n lira bulur. Birka? g?n sonra bir Budist rahip gelir d?kkana. Sa?lar?n? kestirir, borcunu sorar. Berber sayg? ile e?ilir:
  - Siz ruhani bir lidersiniz, sizden nas?l para alabilirim...
  Ertesi g?n d?kkan? a?maya gelen berber kap?da 12 tane yakut bulur.
  Ertesi hafta bir haham girer d?kkandan i?eri. Sa??n? kestirir ve elini c?zdan?na atar. Berber yine ayn? tevazu ile:
  - Siz bir inan? adam?s?n?z. Sizden nas?l para alabilirim...Haham gider. Berber ertesi g?n d?kkan? a?maya geldi?inde kap?da 12 tane haham?n bekledi?ini g?r?r.
  www.evrensel.net