Misafire ?z?m kolonyas?

Art?k klasik limon ve t?t?n kolonyalar?n?n yan?nda ?z?m kolonyas? da yer alacak ?z?mden sirke, ??ra ve pekmezden sonra kolonya da ?retildi. Tekirda???n ?ark?y il?esinde ?z?m kolonyas? imalat? yapan Tahir ?akar,...


Art?k klasik limon ve t?t?n kolonyalar?n?n yan?nda ?z?m kolonyas? da yer alacak ?z?mden sirke, ??ra ve pekmezden sonra kolonya da ?retildi. Tekirda???n ?ark?y il?esinde ?z?m kolonyas? imalat? yapan Tahir ?akar, ?z?m kolonyas?yla ?ark?y?e yeni bir simge kazand?rd?klar?n? belirtti.
Hamsiden oluyor da
?akar, ?z?m kolonyas? fikrinin ?ark?y ?z?m ba?lar?nda dola?t??? s?rada akl?na geldi?ini belirterek, ?Her il, il?e ve belde topraklar?nda yeti?en ?r?nlerin kolonyas?n? yaparak sat?yor. ?ncirden limona, t?t?nden muza pek ?ok ?r?n?n, hatta hamsinin bile kolonyas? yap?l?nca, benim de akl?ma ?z?m ba?lar?nda dola?t???m anda ?z?mden kolonya ?retmek geldi. Form?llerimizi uygulad?k, patentimizi ald?k ve ortaya ??ark?y Hat?ras?? isminde ?z?m kolonyas? ??kt?? dedi.
?z?m kolonyas?n?n ard?ndan parf?m?n? de piyasaya s?receklerini bildiren ?akar, ???z?m?n kolonyas? m? olur? diye yad?rgayanlar, ?imdi ?z?m kolonyas?n?n m?ptelas? oldular. ?imdi s?rada ?z?m parf?m? var, onunla ilgili haz?rl?klar?m?z da s?r?yor?? dedi. Yeni ?z?m kolonya ?imdiden raflarda yerini ald?. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net