Budist rahiplerin konseri

?in?in kuzeyindeki Shanxi eyaleti Xinzhou?da bulunan Wutai Da???ndaki Budist Sanat Grubu Rahipleri, dini m?zik konseri verdi. Wutai Da?? Budist m?zi?i, 2000 y?l? a?k?n ge?mi?e sahip olup 2006 y?l?nda ?in?in somut olmayan k?lt?r...


?in?in kuzeyindeki Shanxi eyaleti Xinzhou?da bulunan Wutai Da???ndaki Budist Sanat Grubu Rahipleri, dini m?zik konseri verdi. Wutai Da?? Budist m?zi?i, 2000 y?l? a?k?n ge?mi?e sahip olup 2006 y?l?nda ?in?in somut olmayan k?lt?r miraslar? listesine dahil edildi. Wutai Da???nda Nisan 2007?de ilk Budist m?zi?i grubunun kurulmas?, Budist m?zi?i a??s?ndan bir d?n?m noktas? say?labilir. Bu grubun kurulmas?ndan sonra bir?ok tap?nak da kendi m?zik gruplar?n? olu?turdu. Budist m?zik ??renimi, tap?nak rahipleri i?in d?zenli kurslar halinde verilmeye ba?land?. (Foto?raf: Xinhua)
www.evrensel.net