?ngiliz cezaevlerinde grev

?ngiltere ve Galler?de, ?al??ma ko?ullar? ve ?cretler konusundaki anla?mazl?k nedeniyle cezaevi ?al??anlar? 1 g?nl?k greve ba?lad?. Cezaevi ?al??anlar? Sendikas??ndan Glyn Travis, t?m ?ngiltere ve Galler?de,...


?ngiltere ve Galler?de, ?al??ma ko?ullar? ve ?cretler konusundaki anla?mazl?k nedeniyle cezaevi ?al??anlar? 1 g?nl?k greve ba?lad?. Cezaevi ?al??anlar? Sendikas??ndan Glyn Travis, t?m ?ngiltere ve Galler?de, d?n yerel saatle 07.00 itibariyle cezaevi ?al??anlar?n?n 1 g?nl?k grev eylemine ba?lad?klar?n? a??klad?. Sendikan?n, 35 bin ?yesi bulunuyor. Sendikan?n Genel Sekreteri Brian Caton da h?k?metin sendikaya verdi?i s?zleri tutmad???n? ve bug?n ekti?ini bi?ti?ini s?yledi.
Cezaevi ?al??anlar? Sendikas??n?n grevi ?ngiltere Adalet Bakanl????nca ?yasad???? olarak nitelendiriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net