Trabzonspor karar? be?enmedi

Trabzonspor Kul?b? Ba?kan? Nuri Albayrak, Futbol Federasyonunun Trabzonspor-Sivasspor ma??n?n yeniden ve tarafs?z sahada oynanmas?na ili?kin karar? ?zerine, ?Yanl?? kararlar zinciri s?r?yor? dedi.


Trabzonspor Kul?b? Ba?kan? Nuri Albayrak, Futbol Federasyonunun Trabzonspor-Sivasspor ma??n?n yeniden ve tarafs?z sahada oynanmas?na ili?kin karar? ?zerine, ?Yanl?? kararlar zinciri s?r?yor? dedi.
Albayrak, Futbol Federasyonunun ald??? kararla ilgili olarak d?n bir televizyondaki spor program?na kat?larak a??klamalarda bulundu.
Futbol Federasyonun verdi?i karar? ?skandal? olarak nitelendiren Albayrak, ?Ba?ta verilen yanl?? kararlar zinciri s?r?yor. T?rk futbolu adil olarak y?netilmiyor. Federasyon, hakemin ma?? tatil etmesini uygun bulmad???n? s?yl?yor, ancak hakemi su?lu bulan federasyon cezay? bize kesiyor. Hakem hakk?nda soru?turma a??l?yor. Bunun ?zerine kalk?p ma??n tekrar? isteniyor? dedi.
Ya?anan olaylardan dolay? 5 ma? seyircisiz oynama cezas? ile cezaland?r?ld?klar?n? ifade eden Albayrak, ??yle devam etti: ?Kazanm?? oldu?umuz ma??n tekrar? isteniyor. Tatil gerek?esi kabul edilmiyor. Buna ra?men bize ceza veriliyor. Sivasspor?un cezas?n? da anlam?? de?iliz. Galatasaray-Fenerbah?e ma??na bak?l?rsa alaca??m?z ceza en fazla iki ma? olmal?. Bundan sonra hukuki platformlarda Trabzonspor?un haklar?n? arayaca??z. ?n?allah bu hata bundan sonraki ma?larda olmaz. Bizim kavgam?z adalet ve dostluk i?in. Haklar?m?z? hukuk ?er?evesinde ar?yoruz.?
Olaylar?n h?l? provokasyon oldu?unu d???nd???n? savunan Albayrak, ?Ama kimler yapt? bulmak m?mk?n de?il. Bug?ne kadar Futbol Federasyon ile iyi diyaloglar i?indeydik. Hakemlerin hatalar?yla kaybetti?imiz ?ok puan var, ancak bu seneki olay barda?? ta??ran son damla oldu. Al?n terimiz ?al?nd?. Trabzonspor?un haklar?n? yedirmemek i?in elimizden geleni yapaca??z.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net