G?zya?lar? Puerta i?in

?spanya?n?n Sevilla kul?b?nde forma giyen ve sahada ge?irdi?i kalp krizi sonucu ?len 22 ya??ndaki Antonio Puerta, ba?ta Sevilla kenti olmak ?zere t?m ?spanya?y? yasa bo?du.


?spanya?n?n Sevilla kul?b?nde forma giyen ve sahada ge?irdi?i kalp krizi sonucu ?len 22 ya??ndaki Antonio Puerta, ba?ta Sevilla kenti olmak ?zere t?m ?spanya?y? yasa bo?du.
Puerta?n?n naa?? Sevilla?da hayat?n? kaybetti?i hastaneden ??kart?l?p Ramon Sanchez Pizjuan Stad??na getirilirken, binlerce Sevillal? taraftar, Sevilla futbol tak?m?, ?spanyol futbol d?nyas?n?n ?nde gelen isimleri ve futbolseverler gen? ya?ta ?len ?spanyol futbolcuyu son yolculu?una u?urlad?.
Hastane ?n?nde toplanan kalabal?k, hislerini futbolcuya adanan ?ark?larla, b?rakt?klar? ?i?eklerle ve yakt?klar? mumlarla dile getirirken, kimse g?zya?lar?na hakim olamad?. Sevilla?n?n ezeli rakibi olan Real Betis kul?b?nden de bir?ok futbolcu, y?netici ve taraftar Puerta?y? u?urlamak i?in geldi. 7 ayl?k hamile kar?s? bulunan Puerta?n?n ailesi, taraftarla g?sterdikleri yak?n ilgiden dolay? ?ok te?ekk?r edip, ?l?ye sayg? i?in mezarl??a gelmemelerini istedi.
?spanyol bas?n? da d?nk? sayfalar?nda Puerta?y? man?ete ??kar?rken, ?spanyol futbolunun ?ok de?erli bir insan?n? ve oyuncusunu kaybetti?i belirtildi. Puerta, en ?ok 2006 y?l?ndaki UEFA Kupas? yar? finalinde uzatmalarda Schalke 04?e kar?? att??? golle tak?m?n? finale ??kartmas?yla hat?rlan?rken, Alman kul?b? Schalke 04 de b?y?k bir jest yaparak futbolcunun an?s?na cuma g?n? Leverkusen?e kar?? oynayaca?? ma?ta bir anma etkinli?i yapaca??n? duyurdu. ?te yandan, ?spanya?da spordan sorumlu Devlet Sekreteri Jaime Lissavetzky, ?spanyol H?k?meti?nin Puerta?ya sportifli?inden dolay? alt?n madalya verme karar? ald???n? a??klad?. Puerta?n?n ?l?m?nden dolay? deplasmanda AEK ile oynayaca?? ?ampiyonlar Ligi ?n eleme r?van? ma?? ertelenen Sevilla?n?n hafta sonu oynayaca?? lig ma?? da ertelendi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net