30 Ağustos 2007 00:00

?Psikanaliz ve Edebiyat? Pasaj?da...

Edebiyat ve ele?tiri dergisi Pasaj, yeni say?s?n? ?Psikanaliz ve Edebiyat?a ay?rd?. Dergi ?Nabizade Naz?m, Yakup Kadri Karaosmano?lu, Ahmet Hamdi Tanp?nar ve Peride Celal?in romanlar? ile O?uz Atay ve Mehmet Seyda?n?n ?yk?lerini

Paylaş

Edebiyat ve ele?tiri dergisi Pasaj, yeni say?s?n? ?Psikanaliz ve Edebiyat?a ay?rd?. Dergi ?Nabizade Naz?m, Yakup Kadri Karaosmano?lu, Ahmet Hamdi Tanp?nar ve Peride Celal?in romanlar? ile O?uz Atay ve Mehmet Seyda?n?n ?yk?lerini inceleyen ?el??malar?n yer ald??? dosyalar, psikanalitik edebiyat ele?tirisinin ?lkemizde belli bir d?zeye ula?t???n? kan?tl?yor? diyor. May?s 2005?te yay?n hayat?na ba?layan Pasaj, bug?ne kadar ?Edebiyat ve Kamusall?k?, ?80?lerden 90?lara Edebiyat? ve ?Edebiyat ve Muhafazakarl?k? dosya konular?n? ele ald?. Bu say?larda 33 yazar?n 35 makalesine ve daha ?nce hi?bir yerde yay?nlanmayan ?? ?eviriye yer verdi. Pasaj??n gelecek say?s?n?n konusu da ?Edebi Kanon? olacak. Pasaj??n yeni say?s?nda yer alan yaz?lardan baz?lar? ise ??yle; B?lent Somay-Psikanalizi Edebiyatla anlamak, Sinan Kadir ?elik-Psikanalizin 90?lar t?rkiyesi?nin ?Edebiyat Alan??ndaki Ser?veni ?zerine Bir Deneme, Burcu Karahan- Peride Celal?in Romanlar?nda Kad?n Kimlikleri, Ali Serdar-Yakup Kadri Karaosmano?lu?nun Romanlar?nda Cinsellik. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Bush yine ?ran?a y?klendi

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa