Olmert, Abbas?? a??rlad?

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ?nceki g?n ?srail?de bir araya geldi. Bu ay ikinci kez bir araya gelen ikilinin, ?bar?? g?r??meleri, s?n?rlar?n belirlenmesi ve Filistinli ...


?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ?nceki g?n ?srail?de bir araya geldi. Bu ay ikinci kez bir araya gelen ikilinin, ?bar?? g?r??meleri, s?n?rlar?n belirlenmesi ve Filistinli m?ltecilerin durumunu? g?r??t??? ifade edilirken, diplomatik kaynaklar ise nihai uzla?ma konusunda ilerleyen g?nlerde nas?l hareket edeceklerinin ?belirsiz? oldu?unu bildirdi.
Yakla??k ?? saat s?ren g?r??menin ard?ndan ?srail S?zc?s? David Baker, ??kili, iki halk i?in iki devlet ??z?m? konusunda esasl? konular? g?r??t?? demekle yetinirken, Filistinli ba?g?r??meci Saib Erekat ise, ?srail ve Filistinlilerin ?karar alma a?amas?nda? olduklar?n? belirterek, ?Art?k icat edilecek bir ?ey kalmad?? dedi.
Hamas?tan k?nama
Bu arada Hamas, Abbas ile Olmert aras?nda yap?lan g?r??meyi sert bir dille k?nad?. ?rg?t, g?r??menin ?Filistin Davas??n? tasfiye etmeye? y?nelik oldu?unu bildirdi. ?rg?t, g?r??menin a??klananlar?n aksine Filistin halk?n?n ??karlar?n? bir kenara itti?i ve ?zellikle Filistin Devleti ile m?ltecilerin geri d?n?? hakk? konular?nda geriye d???? oldu?unu ifade etti.
ABD y?netimi g?r??mede, her iki taraf?n da ?iyiniyetli oldu?unu? g?sterdi?ini a??klad?. ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n, Olmert ve Abbas??, g?r??melerle ilgili olarak ayr? ayr? telefonla arad???n? s?yledi.
Bu arada g?r??mede, Bat? ?eria?n?n Beyt?llahim kentindeki Milad Kilisesi?nden al?narak s?rg?ne g?nderilen Filistinlerin d?n??leri i?in ye?il ???k yak?ld??? da iddia edildi. S?rg?nlerin durumu, daha ?nce de bir?ok kez g?ndeme gelmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net