Fotoğraf: Evrensel

Cuntac? generale ?m?r boyu hapis

?ili Y?ksek Mahkemesi, T?rkiye?ye de ?rnek olacak bir kararla askeri cunta d?neminde 12 gen? devrimcinin ?ld?r?lmesindeki rol? nedeniyle ?m?r boyu hapse mahkum olan eski bir generalin cezas?n? onad?.


?ili Y?ksek Mahkemesi, T?rkiye?ye de ?rnek olacak bir kararla askeri cunta d?neminde 12 gen? devrimcinin ?ld?r?lmesindeki rol? nedeniyle ?m?r boyu hapse mahkum olan eski bir generalin cezas?n? onad?.
?ili?nin eli kanl? diktat?r? General Augusto Pinochet?nin emekli Generali Hugo Salas Wenzel, ?ili?de 1973-1990 y?llar? aras?nda ya?anan cinayet, i?kence ve insan haklar? ihlalleri nedeniyle ?m?r boyu hapis cezas?na ?arpt?r?lan ilk ?st d?zey askeri lider oldu.
Mahkeme, Wenzel?in Haziran 1987 y?l?nda ya?anan ve ?Arnavutluk Operasyonu? olarak adland?r?lan yarg?s?z infazlar serisinin ba?l?ca akt?rlerinden biri oldu?una h?kmetti. Operasyon, Pinochet?ye 1986?da ?Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi? (FPMR) taraf?ndan d?zenlenen ba?ar?s?z suikast giri?iminin ard?ndan d?zenlenmi?ti. Ordu, FPMR ?yelerinin ?at??malar s?ras?nda vuruldu?unu iddia etmi?, ancak muhaliflerin g?zalt?na al?nd?ktan sonra ?ld?r?ld?kleri ortaya ??km??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net