30 Ağustos 2007 00:00

GATA?da so?uk t?ren

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, se?ildikten sonra ilk resmi t?rende GATA?dayd?. G?l ve askerin ilk kar??la?mas?nda so?uk r?zgarlar eserken, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, yeni cumhurba?kan?na cephe selam? vermedi.

Paylaş

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, se?ildikten sonra ilk resmi t?rende GATA?dayd?. G?l ve askerin ilk kar??la?mas?nda so?uk r?zgarlar eserken, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, yeni cumhurba?kan?na cephe selam? vermedi.
Cumhurba?kan? G?l, G?lhane Askeri T?p Akademisi?ndeki (GATA) mezuniyet t?reninde, Meclis?te bulunmayan komutanlarla bir araya geldi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan??n da kat?ld??? t?ren ?ncesi ?Cumhurba?kan??n?n salona giri?inde ve u?urlan???nda aya?a kalk?lmas?? y?n?nde anons yap?ld?.
T?rene, Kara Kuvvetleri Komutan? ?lker Ba?bu?, Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Metin Ata?, Hava Kuvvetleri Komutan? Aydo?an Babao?lu, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ile Savunma Bakan? Vecdi G?n?l??n e?leri ve Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n e?i Filiz B?y?kan?t kat?ld?. Erdo?an, protokolle selamla?t?ktan sonra yerine oturdu. Salonda ?Cumhurba?kan? ayakta kar??lan?r? anonsu ile birlikte herkes aya?a kalkt? ve 11. G?l yan?nda Genelkurmay Ba?kan? Org. B?y?kan?t?la birlikte salona girdi.
?Cephe selam?? vermedi
T?rende konu?an GATA Komutan? Necati ?zbahad?r ve Dekan Tabip T?mgeneral Mehmet Zeki Bayraktar konu?malar?na ?Say?n Cumhurba?kan?m? yerine ?Say?n Cumhurba?kan?? diyerek ba?lad?.
D?nem birincisi Hava Tabip Ey?p D?zg?n de ?Say?n Cumhurka?kan?? ifadesini kulland?. Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t ve Kara Kuvvetleri Komutan? ?lker Ba?bu??un t?ren boyunca d???nceli olduklar? g?zlendi.
D?nem birincisinin ?d?l?n? veren Cumhurba?kan? G?l?e c?l?z bir alk?? gelirken, d?nem d?rd?nc?s?n?n ?d?l?n? veren B?y?kan?t?a salondan co?kulu bir alk?? y?kseldi.
Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, ge?mi? y?llarda d?nem birincisine diplomas?n? vermek i?in aya?a kalkt???nda cumhurba?kan?na cephe selam? veriyordu ancak bu y?l G?l?e cephe selam? vermedi. Diploma veren di?er generaller de cephe selam?n? a??rl?kl? olarak B?y?kan?t?a verdi, baz? komutanlar da genel cephe selam? verdi. 28 ?ubat?ta Sincan?daki tanklar? y?r?ten komutan olarak bilinen EDOK Komutan? Org. Erdal Ceylano?lu ise sadece B?y?kan?t?? selamlad?.
Sad?k olanlar?n yan?nday?z
G?l, protokolde bulunan herkesle tokala??rken protokol?n sa? taraf?nda ve uza??nda bulunan Kara Kuvvetleri Komutan? ?lker Ba?bu? ve Hava Kuvvetleri Komutan??yla tokala?mad?, ayr?l?rken de selamla?mad?.
GATA Komutan? Necati ?zbahad?r konu?mas?nda, ?TSK hi?bir grup hizip ya da ??kara hizmet etmez. B?t?n varl??? y?ce T?rk milleti i?indir. TSK?n?n hizmet a?k?, Atat?rk ilke ve ink?laplar?yla birle?mi?, ayr?m yapmadan vatan ve millet sevgisi duyan Cumhuriyetin temel kanunlar?na sad?k olanlarla birliktedir? dedi. (HABER MERKEZ?)

30 A?ustos Resepsiyonu bug?n

G?zler, 30 A?ustos Zafer Bayram? dolay?s?yla d?zenlenen resepsiyona ?evrildi. Askerle ilk temas? so?uk ge?en Cumhurba?kan? G?l??n, e?i Hayr?nnisa G?l??n resepsiyona kat?lmas? beklenmiyor. Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, Kara Kuvvetleri Komutanl??? Yazl?k Bah?esi?nde 30 A?ustos Zafer Bayram? dolay?s?yla bu ak?am saatlerinde resepsiyon verecek.
ÖNCEKİ HABER

ABD ve AB sonu?tan memnun

SONRAKİ HABER

Gazeteci Berivan Bila serbest bırakıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa