T?zel se?im b?lgesini ziyaret etti

22 Temmuz 2007 genel se?imlerinde ?zmir 1. B?lge?den Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Aday? olan Emek Partisi Genel Ba?kan? Abdullah Levent T?zel, se?im b?lgesi olan Kadifekale?yi ziyaret etti.


22 Temmuz 2007 genel se?imlerinde ?zmir 1. B?lge?den Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Aday? olan Emek Partisi Genel Ba?kan? Abdullah Levent T?zel, se?im b?lgesi olan Kadifekale?yi ziyaret etti.
T?zel, se?imlerde eme?i ge?en herkese te?ekk?r ederken, Kadifekaleliler T?zel?in se?ilememesinden dolay? duyduklar? ?z?nt?y? bildirdiler. Merkezdeki kahvede konu?an T?zel, ?Se?im d?neminde bizlere destek veren, umut ba?layan, canla ba?la ?al??an halk?m?za, ?nderlerine, kanaat ?nderlerine te?ekk?r ediyorum. Beraberce ?al??t?k iyi bir oy ald?k. ?nceki y?llara g?re d???kt? ama bunun nedenleri var. Halk?m?z?n mevcut h?k?metten beklentileri vard?. Kayan oylar var. Ama bizim halk?m?z? tercihleri nedeni ile su?lamak gibi bir l?ks?m?z yok. Biz her zaman do?rular? g?stermek zorunday?z? dedi.
?nsanlar? kazanman?n ve fikirlerini de?i?tirmenin sorumlulu?unun kendilerinde oldu?unu ifade eden T?zel, ?Biz DTP ile ortak bir ?eyler yapmaya ?al??t?k. Bundan sonra da birlikte ?al??malar?m?z s?recek. Demokrasi m?cadelesi devam edecek? dedi. DTP?li milletvekillerinin Meclis?te y?r?tecekleri m?cadeleye d??ar?dan destek olacaklar?n? dile getiren T?zel, yeni kurulacak h?k?metin icraatlar?n?n takip?isi olacaklar?n? belirtti.
DTP ?zmir ?l Ba?kan? Mehmet Bayraktar da se?im sonu?lar?n? de?erlendirdiklerini, konferanslar ?rg?tlediklerini ifade etti. Bayraktar, Demokratik Toplum Hareketini geli?tireceklerini belirtti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net