30 Ağustos 2007 00:00

K?rt parlamentosu nota verdi

Ba?ta ?ran olmak ?zere kom?u ?lkeler taraf?ndan K?rdistan Federal B?lge s?n?r?na d?zenlenen operasyonlar ?zerine ?nceki g?n ola?an?st? toplanan K?rdistan Parlamentosu, K?rdistan B?lge ??i?leri Bakanl??? ve S?leymaniye ...

Paylaş

Ba?ta ?ran olmak ?zere kom?u ?lkeler taraf?ndan K?rdistan Federal B?lge s?n?r?na d?zenlenen operasyonlar ?zerine ?nceki g?n ola?an?st? toplanan K?rdistan Parlamentosu, K?rdistan B?lge ??i?leri Bakanl??? ve S?leymaniye Valili?i?nin operasyonlara ili?kin raporlar?n? de?erlendirdi. Peyamner haber sitesinde yer alan habere g?re, K?rt parlamentosunun ola?an?st? toplant?s?nda, ?zellikle ?ran ordusunun bombard?man?na maruz kalan K?rdistan Federal B?lge s?n?r?ndaki K?rt yerle?im birimlerinde telafisi zor olacak b?y?k bir maddi hasar?n meydana geldi?i tespit edilerek, ?ran?dan operasyonlar?n derhal durdurulmas? ?a?r?s?nda bulunuldu.
Toplant?n?n ard?ndan bir bas?n toplant?s? d?zenleyen K?rdistan Parlamento Ba?kan? Adnan M?ft?, kom?u ?lkelerin K?rdistan Federal B?lge s?n?rlar?na d?zenledi?i operasyonlarla ilgili ?nemli noktalar?n ele al?nd???n? belirterek, K?rdistan Federal B?lge Parlamentosu?nun, s?n?rdaki operasyonlar? k?nad???n? s?yledi.
Bombard?man nedeniyle k?ylerinden g?? eden K?rt vatanda?lar?n geri d?nebilmesi i?in K?rt parlamentosunun, operasyonlara derhal son verilmesi ?a?r?s?nda bulundu?unu belirten M?ft?, kendilerinin, K?rt y?netimi olarak ya?anan sorunlar?n diyalog yoluyla ??z?me kavu?turmaya ?aba harcayacaklar?n? s?yledi.
S?n?r b?lgelerinde ya?anan operasyonlar?n, T?rkiye ve ?ran aras?nda ger?ekle?en bir ittifak?n sonucu ortaya ??kt??? y?n?ndeki iddialarla ilgili M?ft?, ??Son zamanlarda kom?u ?lkelerin (T?rkiye ve ?ran) ili?kilerinde her ne kadar bir de?i?iklik olmu?sa da bu iki ?lkenin b?yle bir ittifaka gidece?ini sanm?yorum?? dedi.
M?ft? toplant?da, operasyonlar nedeniyle yerlerinden edilen s?n?rdaki K?rt vatanda?lar?n durumunun yak?ndan takip edilmesi i?in bir komisyon kurma karar? ald?klar?n? da s?zlerine ekledi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?Kimyasal silah? iddias? g??leniyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa