?Kimyasal silah? iddias? g??leniyor

??rnak??n Uludere il?esine ba?l? Uzunge?it beldesi k?rsal?nda 11 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i ?at??mada kimyasal silah kullan?ld??? iddias?, s?z konusu b?lgede otlayan hayvanlar?n ?l?m?yle g??lendi.


??rnak??n Uludere il?esine ba?l? Uzunge?it beldesi k?rsal?nda 11 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i ?at??mada kimyasal silah kullan?ld??? iddias?, s?z konusu b?lgede otlayan hayvanlar?n ?l?m?yle g??lendi. Operasyon alan?nda 2 at ile 8 k???k ba? hayvan, yedikleri ottan zehirlenerek telef oldu. Uzunge?it beldesi k?rsal?nda 23 A?ustos?ta ??kan ?at??mada HPG ?yeleri Zarife Ad?belli, ?enay G??er, Rahime Tuncer, ?dris Babat, Ahmet Kara, ?shak Yakut, Deniz T?rk, Ey?p Haydar, Aziz Muhammed, Nas?r Ayd?n ve Cebrail Turan ya?am?n? yitirmi?ti.
Hayvanlar telef oldu
?at??mada kimyasal silah kullan?ld???na dair iddialar, b?lgede otlayan 2 at ve 8 koyunun telef olmas?yla g??lendi. Hayvanlar? ?len ?obanlar, ?Her zaman oldu?u gibi koyunlar?m?z? otlatmaya ??kard?k.
D?n Tanin b?lgesinde ?at??man?n ??kt??? yerde bir s?re otlanan hayvanlardan 8?i, bir bir yere d??t?. Yere d??enlerin telef oldu?unu anlad?ktan sonra t?m koyunlar? k?ye indirdik. Ard?ndan iki at?m?z da telef oldu? dedi. (??rnak/D?HA)
Kerem ?elik
www.evrensel.net