30 Ağustos 2007 00:00

Hasankeyf treni yola ??kt?

Do?a Turizm, Atlas Dergisi ve Do?a Derne?i ad?na Hasankeyf?e sadakat treni d?n ak?am ?stanbul Haydarpa?a Gar??ndan hareket etti. Tren 30 A?ustos?ta Ankara Gar??ndan destek?ilerinin binmesiyle yola devam edecek.

Paylaş

Do?a Turizm, Atlas Dergisi ve Do?a Derne?i ad?na Hasankeyf?e sadakat treni d?n ak?am ?stanbul Haydarpa?a Gar??ndan hareket etti. Tren 30 A?ustos?ta Ankara Gar??ndan destek?ilerinin binmesiyle yola devam edecek.
?Hasankeyf Sadakat Treni?nde yolculuk bir seyahat olmaktan ?ok bir k?lt?r ve do?a festivali havas?nda ge?ecek. ?zel olarak kiralanacak olan trenin toplant? vagonunda sunu? ve s?yle?iler yap?lacak, ?tren partisi? d?zenlenecek ve m?zik dinletileri olacak. Gezi, y?zy?llard?r Dicle Vadisi?nde y?kselen Hasankeyf?in sular alt?nda kalmamas? i?in Atlas Dergisi Yay?n Y?netmeni ?zcan Y?ksek, Do?a Derne?i Genel M?d?r? G?ven Eken ve ?ok say?da uzman?n rehberli?inde yap?lacak. Yol boyunca Anadolu co?rafyas?, bozk?rlar, Toros Da?lar?, iklim de?i?ikli?i ve Hasankeyf hakk?nda bilgiler verilecek. Yakla??k 35 saat s?recek tren yolculu?unun ard?ndan Hasankeyf?e var?lacak. Hasankeyf?te ge?irilecek bir gecenin ard?ndan Hasankeyf?e veda edilerek geri d?n?? yolculu?una ge?ilecek. Bu trenin yola ??kmas? Il?su Projesi?nin orta?? olmay? d???nen t?m banka ve kurumlar?n ?n?ne kamuoyu vicdan?ndan bir set ?ekmeyi ama?l?yor. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Hastanelerde randevu sistemi d?zenlenmeli

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa