Yurt ba?vuru sonu?lar? yar?n a??klanacak

2007-2008 ??retim d?neminde ??renci Se?me ve Yerle?tirme S?nav??na girerek bir y?ksek??retim program?na girmeye hak kazanan haz?rl?k ve 1. s?n?f ??rencileri ile ara s?n?f ??rencilerinin yurt m?racaat sonu?lar?, 31 A?ustos Cuma g?n? ...


2007-2008 ??retim d?neminde ??renci Se?me ve Yerle?tirme S?nav??na girerek bir y?ksek??retim program?na girmeye hak kazanan haz?rl?k ve 1. s?n?f ??rencileri ile ara s?n?f ??rencilerinin yurt m?racaat sonu?lar?, 31 A?ustos Cuma g?n? a??klanacak.
Y?ksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel M?d?r? Hasan Albayrak yapt??? yaz?l? a??klamada, s?z konusu sonu?lar?n, YURTKUR?un internet sitesi www.kyk.gov.tr ile ?SYM Ba?kanl????n?n internet sitesi www.osym.gov.tr adreslerinde a??klanaca??n? belirterek, ?Yurtlar?m?za as?l listeden girmeye hak kazanan ??rencilerin kay?tlar?, 3-14 Eyl?l tarihleri aras?nda yap?lacakt?r? dedi.
Yurtlar, 10 Eyl?l Pazartesi g?n? hizmete a??lacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net