Fotoğraf: Evrensel

Cenazeler kar??t?

Sakarya?da y?ld?r?m ?arpmas? sonucu ?len Hamdi D?lek?in yerine ?stanbul Adli T?p Kurumu?ndan ba?ka birinin cenazesini alan aile, yanl??l???n Mardin?de fark edilmesi ?zerine tekrar ?stanbul?a d?nerek cenazeyi de?i?tirdi.


Sakarya?da y?ld?r?m ?arpmas? sonucu ?len Hamdi D?lek?in yerine ?stanbul Adli T?p Kurumu?ndan ba?ka birinin cenazesini alan aile, yanl??l???n Mardin?de fark edilmesi ?zerine tekrar ?stanbul?a d?nerek cenazeyi de?i?tirdi. F?nd?k i?inde ?al??mak ?zere Sakarya?ya gelen Hamdi D?lek, y?ld?r?m ?arpmas? sonucu hayat?n? kaybetti. ?stanbul?a getirilen D?lek?in cenazesi, Adli T?p Kurumu?nda yap?lan i?lemlerin ard?ndan a?abeyi Rahmi D?lek?e teslim edildi. Cenazeyi Mardin?e g?t?ren aile, topra?a verilece?i s?rada cenazenin Hamdi D?lek?e ait olmad???n? fark etti. Bunun ?zerine cenazeyi tekrar ?stanbul?a getiren aile, Hamdi D?lek?in cenazesini kurumdan alarak topra?a vermek ?zere yeniden Mardin?e d?nd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net